MATHORNE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2004
 • CVR 27510639

Virksomheden MATHORNE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Malling. De blev etableret i 1. april 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.674 DKK, mens den i 2021 var på -7.826 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.102 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

-102%

Egenkapital

1.567’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

-104%

Årets resultat

2022-11.102 DKK
2021536.138 DKK
202064.592 DKK
201964.385 DKK
2018-84.421 DKK
201763.787 DKK
2016158.000 DKK
201554.116 DKK
201436.420 DKK
2013576.845 DKK
201237.881 DKK

Likviditetsgrad

8 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

81 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.923’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

-68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  0
  -41’
  33’
  -7’
  -19’
  -
  -19’
  -8’
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.897’
  -
  -
  1.897’
  1.897’
  -
  -
  19’
  0
  0
  27’
  1.923’
  125’
  466’
  -
  -
  1.567’
  -
  1.567’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  334’
  -
  -
  -
  8’
  11’
  356’
  1.923’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MATHORNE HOLDING ApS 15.06.2005
HØJVÆNGET HOLDING ApS 01.04.2004 14.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Lillenorvej 25 · DK-8340 Malling 04.11.2015
Snebærvej 25 · DK-8270 Højbjerg 09.10.2007 03.11.2015
Hjulbjergvej 46E · DK-8270 Højbjerg 15.06.2005 08.10.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.04.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 01.04.2004 01.04.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-08-21 21.08.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.04.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Direktøren 21.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Mathorne 01.04.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Mathorne 01.04.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MATHORNE HOLDING ApS

Lillenorvej 25
8340 Malling

CVR

27510639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2004

P-nummer

1010502124

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@henrikmathorne.dk

Telefon

29271101

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er Selskabets formål er drive virksomhed som holdingselskab ved besiddelse af aktier- og anparter i andre selskaber samt dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller