BERGHOLT SKO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2002
 • CVR 26523389

Virksomheden BERGHOLT SKO ApS befinder sig i branchen "Skotøjsforretninger" og har adresse i København S. De blev etableret i 15. marts 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.979.524 DKK, mens den i 2022 var på 3.603.763 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -364.320 DKK.

Medarbejderstaben består af 13 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Bergholt Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-364’ DKK

-213%

Egenkapital

1.127’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-431’ DKK

-203%

Årets resultat

2023-364.320 DKK
2022321.710 DKK
2021311.762 DKK
2020-799.075 DKK
2019222.039 DKK
2018369.561 DKK
2017755.774 DKK
2016910.584 DKK
20152.193.822 DKK
2014-233.101 DKK
2013606.508 DKK
2012350.593 DKK

Likviditetsgrad

100 %

-4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-111%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

-31%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9.629’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

2.980’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

8.502’ DKK

+18%

Tilgodehavende

7.446’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.980’
  -3.037’
  -24’
  -
  -81’
  -
  -
  -
  -
  -431’
  -
  -431’
  -67’
  -364’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  34’
  38’
  -
  72’
  -
  -
  909’
  2.112’
  2.184’
  7.101’
  48’
  -
  236’
  10’
  7.446’
  9.629’
  125’
  1.002’
  -
  -
  1.127’
  -
  1.127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.081’
  -
  -
  3.004’
  -
  2.883’
  -
  7.421’
  9.629’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BERGHOLT SKO ApS 15.03.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Vermlandsgade 51 · DK-2300 København S 10.06.2022
Uplandsgade 72 · DK-2300 København S 05.01.2021 09.06.2022
Hannovergade 8 · DK-2300 København S 15.03.2002 04.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
477210 Skotøjsforretninger 01.01.2008
524310 Skotøjsforretninger 15.03.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-07 07.02.2017
2016-09-01 01.09.2016 06.02.2017
2008-03-05 05.03.2008 31.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.03.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.03.2008

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Bergholt Mortensen 15.03.2002
Birgitte Isted Mortensen 15.03.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Bergholt Mortensen 11.12.2006
Birgitte Isted Mortensen 11.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BERGHOLT SKO ApS

Vermlandsgade 51
2300 København S

CVR

26523389

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2002

P-nummer

1009010552

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Stivali ApS
 • by Mo ApS

Branchekode

477210
Skotøjsforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive detailhandel og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

13

Reklamebeskyttelse

Ja