BESTSELLER UNITED A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 4. mar. 2002
 • CVR 26508347

Virksomheden BESTSELLER UNITED A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 4. marts 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -955.000 DKK, mens den i 2022 var på -979.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.826.980.000 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Merete Bech Povlsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.826.980’ DKK

-2%

Egenkapital

15.877.811’ DKK

-7%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

2.784.031’ DKK

-2%

Årets resultat

20232.826.980.000 DKK
20222.887.973.000 DKK
20213.922.301.000 DKK
202093.283.000 DKK
20192.591.521.000 DKK
20181.862.824.000 DKK
20171.410.085.000 DKK
20161.196.403.000 DKK
2015365.052.000 DKK
2014762.628.000 DKK
2013812.163.000 DKK

Likviditetsgrad

40 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16.899.627’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-955’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

410.265’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -955’
  -
  -
  -
  -
  11.277’
  -213.505’
  2.987.214’
  2.784.986’
  2.784.031’
  -
  2.784.031’
  -42.949’
  2.826.980’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16.489.362’
  -
  -
  16.489.362’
  16.489.362’
  -
  -
  5.470’
  12.332’
  20.103’
  410.265’
  16.899.627’
  4.500’
  7.968.000’
  2.086.815’
  -
  15.877.811’
  -
  15.877.811’
  -
  5.719’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.015.784’
  -
  -
  -42.949’
  90’
  223’
  1.016.097’
  16.899.627’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BESTSELLER UNITED A/S 25.11.2011
AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 04.09.2002 24.11.2011
BESTSELLER A/S 04.03.2002 03.09.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Store Torv 1 · DK-8000 Aarhus C 31.10.2022
Inge Lehmanns Gade 2 · DK-8000 Aarhus C 14.12.2018 30.10.2022
Fredskovvej 5 · DK-7330 Brande 01.01.2007 13.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 01.01.2007 31.12.2007
652320 Investeringsselskaber 24.09.2003 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-24 24.01.2018
2011-11-25 25.11.2011 23.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
4.500.000 DKK 24.01.2018
5.000.000 DKK 01.08.2009 23.01.2018
500.000 DKK 04.03.2002 31.07.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 25.11.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anders Holch Povlsen 05.10.2009
Niels Holch Povlsen 02.12.2005 21.11.2018
Troels Holch Povlsen 04.03.2002

Direktører

Navn Fra Til
Anders Holch Povlsen 05.10.2009
Troels Holch Povlsen 04.03.2002 05.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Holch Povlsen 04.03.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BESTSELLER UNITED A/S

Store Torv 1
8000 Aarhus C

CVR

26508347

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

4. marts 2002

P-nummer

1008994109

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og fabrikation, investering og finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Registeret kapital

4.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej