MORTEN KJÆRGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2002
 • CVR 26504848

Virksomheden MORTEN KJÆRGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 8. marts 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 128.947 DKK, mens den i 2021 var på 48.993 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 56.609 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Morten Kjærgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

+110%

Egenkapital

10.547’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202256.609 DKK
2021-561.963 DKK
2020-105.338 DKK
20196.376.424 DKK
2018870.027 DKK
2017-464.851 DKK
20161.035.499 DKK
2015830.878 DKK
20141.057.464 DKK
20132.417.989 DKK
20121.868.891 DKK

Likviditetsgrad

5.478 %

+24%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+82%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.667’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

129’ DKK

+163%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.596’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  129’
  -
  -96’
  -
  -31’
  97’
  -9’
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.071’
  -
  -
  -
  -
  4.071’
  -
  -
  -
  1.582’
  1.184’
  6.596’
  10.667’
  500’
  9.988’
  59’
  -
  10.547’
  -
  10.547’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  40’
  120’
  10.667’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MORTEN KJÆRGAARD HOLDING ApS 11.09.2023
MORTEN KJÆRGAARD HOLDING A/S 23.10.2009 10.09.2023
KJÆRGAARD, LØSNING HOLDING A/S 09.12.2002 22.10.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Alle 51C · DK-3250 Gilleleje 21.11.2022
Frederiksberg Alle 17 · DK-1820 Frederiksberg C 09.09.2021 20.11.2022
Vendersgade 24 · DK-1363 København K 08.10.2020 08.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2003 31.12.2007
652340 Finansielle holdingselskaber 08.03.2002 23.09.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-11 11.09.2023
2020-03-02 02.03.2020 10.09.2023
2009-10-23 23.10.2009 01.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 11.08.2006
300.000 DKK 04.07.2006 10.08.2006
500.000 DKK 09.12.2002 03.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.09.2023
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse. 23.10.2009 10.09.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Xenia Kjærgaard 01.01.2022
Xenia Kjærgaard 01.01.2022 11.09.2023
Magnus Kjærgaard 17.06.2020 01.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kjærgaard 11.09.2023
Birgit Damgaard Kjærgaard 17.06.2020
Birgit Damgaard Kjærgaard 17.06.2020 11.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kjærgaard 01.02.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MORTEN KJÆRGAARD HOLDING ApS

Østre Alle 51
3250 Gilleleje

CVR

26504848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2002

P-nummer

1008990316

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mortenkjaergaard1972@gmail.com

Telefon

41998100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ar drive investeringsvirksomhed i form af aktier og anpartsbesiddelser, samt anden form for investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja