CDRATOR A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 4. jan. 2002
 • CVR 26499879

Virksomheden CDRATOR A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 4. januar 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 116.954.534.000 DKK, mens den i 2022 var på 103.252.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 47.479.069.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 71 personer, hvor direktionen bl.a. består af Amritlal Bhagwanji Jethwa. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Stephen John Sadler.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

47.479.069’ DKK

> +999%

Egenkapital

75.212.052’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

64.035.925’ DKK

> +999%

Årets resultat

202347.479.069.000 DKK
202239.385.000 DKK
202140.957.000 DKK
202033.503.000 DKK
201928.497.000 DKK
201828.103.000 DKK
201717.259.593 DKK
201617.237.964 DKK
20159.680.205 DKK
201410.212.574 DKK
201313.370.872 DKK

Likviditetsgrad

410 %

+69%
God

Afkastningsgrad

57 %

+29%
God

Soliditetsgrad

66 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

113.858.684’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

116.954.534’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

38.606.798’ DKK

Tilgodehavende

96.183.301’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  116.954.534’
  -50.965.729’
  -1.257.341’
  -
  64.731.464’
  859.398’
  -1.554.937’
  -
  -695.539’
  64.035.925’
  -
  64.035.925’
  -16.556.856’
  47.479.069’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  509.201’
  -
  509.201’
  -
  -
  1.109.982’
  17.166.182’
  17.675.383’
  -
  25.054.505’
  34.851.988’
  -
  35.145.422’
  96.183.301’
  113.858.684’
  1.000.000’
  33.912.682’
  40.299.370’
  -
  75.212.052’
  -
  75.212.052’
  39.834’
  39.834’
  -
  -
  -
  -
  15.167.457’
  583.099’
  -
  -
  17.209.735’
  1.690.599’
  -
  23.439.341’
  113.858.684’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CDRATOR A/S 04.01.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Lautrupvang 12 · DK-2750 Ballerup 08.06.2010
Lautrupbjerg 2 · DK-2750 Ballerup 19.12.2005 07.06.2010
Borupvang 5 · DK-2750 Ballerup 04.01.2002 18.12.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2007
524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware 04.01.2002 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-11 11.05.2021
2018-04-24 24.04.2018 10.05.2021
2015-11-19 19.11.2015 23.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 04.01.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem. 25.04.2018
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 27.03.2015 24.04.2018
Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre medlemmer af bestyrelsen. 29.01.2010 26.03.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Robert Medved 11.04.2022
Amritlal Bhagwanji Jethwa 09.04.2021
Vinh Tho Lien 24.04.2018 09.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Amritlal Bhagwanji Jethwa 09.04.2021
Vinh Tho Lien 24.04.2018 09.04.2021
Laurits Sougaard Tygesen 12.03.2015 24.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CDRATOR A/S

Lautrupvang 12
2750 Ballerup

CVR

26499879

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

4. januar 2002

P-nummer

1008984928

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MOBILETHINK A/S
 • Tweakker A/S
 • Tweakker Holding A/S

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udviklingsvirksomhed, herunder salg af EDB-systemer, projektledelse og konsulentvirkosmhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

71

Reklamebeskyttelse

Nej