DDC HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2002
 • CVR 26452171

Virksomheden DDC HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Virum. De blev etableret i 1. januar 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.203.199 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.203’ DKK

+1%

Egenkapital

284’ DKK

-84%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.203’ DKK

-38%

Årets resultat

2022-1.203.199 DKK
2021-1.215.536 DKK
2020-6.918.380 DKK
201910.177 DKK
20181.787.528 DKK
20172.703.953 DKK
201674.373 DKK
2015803.274 DKK
2014-357.715 DKK
2013-874.579 DKK
2012929.399 DKK

Likviditetsgrad

556.553 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

22 %

-72%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.283’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

999’ DKK

Tilgodehavende

1.219’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -530’
  12’
  -514’
  -1.203’
  -
  -1.203’
  -
  -1.203’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  -
  -
  64’
  64’
  -
  -
  833’
  -
  56’
  1.219’
  1.283’
  125’
  159’
  -
  -
  284’
  -
  284’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  998’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  1.283’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DDC HOLDING ApS 01.01.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Dybensøvej 7 · DK-2830 Virum 02.10.2017
Hummeltoftevej 183 · DK-2830 Virum 12.02.2016 01.10.2017
Hummeltoftevej 183 · DK-2830 Virum 22.01.2013 11.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 19.12.2019
980000 Uoplyst 01.01.2002 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-01-22 22.01.2013
2002-01-01 01.01.2002 21.01.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.01.2002

Direktører

Navn Fra Til
Michael Danny Dyrman Elsøe Christensen 01.01.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Danny Dyrman Elsøe Christensen 01.01.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DDC HOLDING ApS

Dybensøvej 7
2830 Virum

CVR

26452171

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2002

P-nummer

1008931689

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i selskabet Knowledge Cube Holding ApS.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja