Norlys a.m.b.a.

NORMAL
 • ABA
 • Etableret 12. dec. 2001
 • CVR 26382645

Virksomheden Norlys a.m.b.a. befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 12. december 2001 og er af virksomhedstypen Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.241.255.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 505 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Flyger Pejstrup. I bestyrelsen sidder 36 personer, som ledes af bestyrelsesformand Christian Greve.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.241.255’ DKK

+722%

Egenkapital

29.078.696’ DKK

+45%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

9.241.255’ DKK

+722%

Årets resultat

20229.241.255.000 DKK
20211.124.558.000 DKK
2020375.705.000 DKK
201946.566.000 DKK
2018198.918.000 DKK
2017169.568.000 DKK
201680.773.000 DKK
2015184.531.000 DKK
201434.004.000 DKK
201334.212.000 DKK

Likviditetsgrad

25.306 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

29.119.045’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

-26.378’ DKK

Gældsforpligtelser

40.349’ DKK

-91%

Tilgodehavende

10.210.530’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -26.378’
  -13.256’
  -
  -
  -39.634’
  107.369’
  -430.847’
  -
  -323.478’
  9.241.255’
  -
  9.241.255’
  -
  9.241.255’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18.908.515’
  -
  -
  18.908.515’
  18.908.515’
  -
  -
  2.272.274’
  27.379’
  -
  10.210.530’
  29.119.045’
  -
  23.267.279’
  -
  76.297’
  29.078.696’
  -
  29.078.696’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.075’
  -
  -
  -
  163’
  38.111’
  40.349’
  29.119.045’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Norlys a.m.b.a. 05.11.2018
ENIIG a.m.b.a. 09.08.2016 04.11.2018
Andelsselskabet HEF/EnergiMidt 30.06.2016 08.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Tietgensvej 4 · DK-8600 Silkeborg 19.05.2015
Tietgensvej 2 · DK-8600 Silkeborg 01.01.2007 18.05.2015
Tietgensvej 2 · DK-8600 Silkeborg 12.12.2001 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2005 31.12.2007
401300 Distribution af og handel med elektricitet 01.01.2003 31.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-27 27.04.2023
2021-10-14 14.10.2021 26.04.2023
2018-11-05 05.11.2018 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, eller bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et direktionsmedlem eller af den samlede bestyrelse. 17.02.2022
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, eller bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse 30.06.2019 16.02.2022
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en bestyrelsesnæstformand eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, eller af bestyrelsesnæstformand i forening med direktøren, eller af bestyrelsesformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsesnæstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 05.07.2016 29.06.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Søren Hvidberg 20.04.2023
Henrik Bielefeldt 20.04.2023
Christian Lagoni 20.04.2023

Direktører

Navn Fra Til
Claus Flyger Pejstrup 01.08.2022
Jesper Barslund Jacobsen 03.09.2019
Niels Duedahl 30.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Norlys a.m.b.a.

Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

CVR

26382645

Virksomhedstype

Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar

Stiftet

12. december 2001

P-nummer

1008847556

Moderselskab

-

Binavne

 • EnergiMidt Holding a.m.b.a.
 • Eniig a.m.b.a.
 • HEF Himmerlands Elforsyning a.m.b.a.
 • Nyfors a.m.b.a.
 • SE a.m.b.a.
 • Syd Energi a.m.b.a.

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fremme andelshavernes interesser ved at drive virksomhed inden for forsynings-, kommunikations-, tele-, infrastruktur- og energisektoren samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtede aktiviteter. Det er derudover selskabets formål at fremme andelshavernes interesser ved at deltage i, investere i og/eller støtte den grønne omstilling og digitaliseringen af Danmark samt lokal og regional udvikling. Endvidere er det Selskabets formål at værne om Selskabets historiske rødder og kulturarv. Selskabet kan udøve dets virksomhed direkte og/eller gennem datterselskaber, associerede selskaber samt passive ejerskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, eller bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et direktionsmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

505

Reklamebeskyttelse

Nej