NWW HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2001
 • CVR 26369010

Virksomheden NWW HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 19. december 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 146.758 DKK, mens den i 2021 var på -115.721 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.280.330 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9.280’ DKK

+12%

Egenkapital

44.316’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8.750’ DKK

+35%

Årets resultat

2022-9.280.330 DKK
2021-10.557.065 DKK
20205.260.022 DKK
201910.631.200 DKK
20188.029.579 DKK
20175.523.757 DKK
20161.162.413 DKK
20152.121.972 DKK
20142.424.031 DKK
20132.843.479 DKK
20125.658.577 DKK

Likviditetsgrad

2.063 %

-62%
God

Afkastningsgrad

0 %

+254%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

46.574’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

147’ DKK

+227%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46.574’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  147’
  -
  -
  -
  147’
  2.399’
  -11.295’
  -
  -8.896’
  -8.750’
  -
  -8.750’
  -
  -9.280’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  149’
  1.842’
  46.574’
  46.574’
  250’
  44.066’
  -
  -
  44.316’
  -
  44.316’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.258’
  2.258’
  46.574’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NWW HOLDING ApS 19.12.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Stockholmsgade 45 · DK-2100 København Ø 10.08.2020
Stockholmsgade 45 · DK-2100 København Ø 16.08.2012 09.08.2020
Frederiksgade 1 · DK-1265 København K 02.01.2008 15.08.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 19.12.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-04-16 16.04.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 13.06.2002
125.000 DKK 19.12.2001 12.06.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.04.2007

Direktører

Navn Fra Til
Nina Louise Wedell-Wedellsborg 19.12.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nina Louise Wedell-Wedellsborg 19.12.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NWW HOLDING ApS

Stockholmsgade 45
2100 København Ø

CVR

26369010

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2001

P-nummer

1008833113

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • NWW ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i associerede virksomheder samt øvrig finansieringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej