TRIO LINE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2000
 • CVR 25675800

Virksomheden TRIO LINE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 26. september 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -78.281 DKK, mens den i 2020 var på -228.402 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.218.286 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bjørn Bahnsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.218’ DKK

+110%

Egenkapital

81.324’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.700’ DKK

+86%

Årets resultat

20211.218.286 DKK
2020-12.169.639 DKK
2019-13.987.269 DKK
201855.518.823 DKK
2017-2.908.748 DKK
2016-699.613 DKK
201569.814.059 DKK
20148.176.064 DKK
20134.112.192 DKK

Likviditetsgrad

6.930 %

God

Afkastningsgrad

-7 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

82.090’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-78’ DKK

+66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53.114’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -78’
  -1.233’
  -298’
  -
  -5.760’
  1.211’
  -668’
  -8.162’
  -7.620’
  -1.700’
  -
  -1.700’
  -2.918’
  1.218’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  1.401’
  -
  7.453’
  7.077’
  -
  -
  21.524’
  28.977’
  -
  -
  6.136’
  235’
  34.093’
  53.114’
  82.090’
  150’
  81.174’
  -
  -
  81.324’
  -
  81.324’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  766’
  766’
  82.090’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TRIO LINE HOLDING ApS 26.09.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Hellerupvej 5 · DK-2900 Hellerup 02.01.2021
Dallundvej 63 · DK-5471 Søndersø 25.10.2019 01.01.2021
Holmevej 10 · DK-5683 Haarby 01.01.2007 24.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.09.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-10 10.05.2023
2023-04-19 19.04.2023 09.05.2023
2016-09-01 01.09.2016 18.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 26.09.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 08.02.2008

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Søren Simon Sørensen 29.05.2017
Ivan Joachim Johansen 01.01.2012
Harke Heinrich Bahnsen 08.02.2008 01.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Bjørn Bahnsen 26.09.2000

Legalle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Bahnsen 30.04.2021
Meike Bahnsen 26.09.2000 30.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Bahnsen 26.09.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TRIO LINE HOLDING ApS

Hellerupvej 5
2900 Hellerup

CVR

25675800

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2000

P-nummer

1007976077

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bjorn@trioline.com

Telefon

64731188

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i aktier og andre værdipapirer, herunder i helt eller delvist ejede selskaber, køb, ejerskab og udlejning af fast ejendom i ind- og udland, udlån, investering generelt, og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. Selskabets formål er blandt andet i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. Selskabet kan endvidere foretage donationer til og eller give støtte til eller deltage i velgørende aktiviteter, der svarer til mere end 2% af selskabets omsætning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja