ABS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2013
 • CVR 25661532

Virksomheden ABS ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Gedved. De blev etableret i 19. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 412.694 DKK, mens den i 2022 var på 442.707 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 276.806 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Arvid Bakke Simonsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

277’ DKK

+2%

Egenkapital

456’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

355’ DKK

+1%

Årets resultat

2023276.806 DKK
2022270.287 DKK
2021134.396 DKK
2020-71.728 DKK
201982.631 DKK
201842.107 DKK
2017-60.032 DKK
2016-98.851 DKK
201556.489 DKK
201498.710 DKK

Likviditetsgrad

259 %

-16%
God

Afkastningsgrad

37 %

-21%
God

Soliditetsgrad

48 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

942’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

413’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

475’ DKK

+37%

Tilgodehavende

892’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  413’
  -61’
  -
  -
  351’
  12’
  -9’
  -
  4’
  355’
  -
  355’
  -78’
  277’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  50’
  5’
  -
  834’
  -
  53’
  892’
  942’
  80’
  376’
  -
  -
  456’
  -
  456’
  11’
  11’
  -
  -
  -
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  345’
  942’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ABS ApS 19.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hasselvej 1 · DK-8751 Gedved 19.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 19.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-19 19.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 19.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Arvid Bakke Simonsen 19.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arvid Bakke Simonsen 19.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ABS ApS

Hasselvej 1
8751 Gedved

CVR

25661532

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2013

P-nummer

1018988042

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

arvidbakkesimonsen@gmail.com

Telefon

23718413

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, håndværk, transport og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-