ABS INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2013
 • CVR 25660862

Virksomheden ABS INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gedved. De blev etableret i 19. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.022 DKK, mens den i 2022 var på -4.267 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 254.977 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

255’ DKK

+22%

Egenkapital

621’ DKK

+70%

Omsætning

-

Resultat før skat

245’ DKK

+28%

Årets resultat

2023254.977 DKK
2022209.408 DKK
2021133.639 DKK
2020-70.802 DKK
201981.331 DKK
2018-1.474 DKK
2017-455 DKK
2016-76.231 DKK
201551.156 DKK
201495.690 DKK

Likviditetsgrad

119 %

+21%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.496’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.040’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -24’
  277’
  252’
  245’
  -
  245’
  -10’
  255’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  456’
  -
  -
  456’
  456’
  -
  -
  -
  3’
  1’
  1.040’
  1.496’
  80’
  86’
  -
  -
  621’
  -
  621’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  834’
  -
  -
  -
  1’
  -
  875’
  1.496’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ABS INVEST ApS 19.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Hasselvej 1 · DK-8751 Gedved 19.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-19 19.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 19.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Arvid Bakke Simonsen 19.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arvid Bakke Simonsen 19.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ABS INVEST ApS

Hasselvej 1
8751 Gedved

CVR

25660862

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2013

P-nummer

1018987941

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

arvidbakkesimonsen@gmail.com

Telefon

23718413

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-