REINER ANDREAS JENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2013
 • CVR 25255038

Virksomheden REINER ANDREAS JENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 2. december 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.358 DKK, mens den i 2022 var på -4.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -29.561 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

< -999%

Egenkapital

1.353’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-38’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-29.561 DKK
2022-1.458 DKK
2021975.325 DKK
2020379.880 DKK
2019-2.952 DKK
2018145.622 DKK
2017107.899 DKK
201643.434 DKK
201544.682 DKK
2014-4.989 DKK

Likviditetsgrad

233 %

-99%
God

Afkastningsgrad

-0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

59 %

-41%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.311’ DKK

+60%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-59%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.231’ DKK

+63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  -31’
  -
  -31’
  -38’
  -
  -38’
  -8’
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  80’
  80’
  -
  -
  -
  126’
  2.007’
  2.231’
  2.311’
  80’
  1.212’
  61’
  -
  1.353’
  -
  1.353’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  951’
  -
  -
  -
  -
  -
  959’
  2.311’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REINER ANDREAS JENSEN HOLDING ApS 02.12.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderlundsvej 80 · DK-4000 Roskilde 02.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-02 02.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 02.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Reiner Andreas Jensen 02.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Reiner Andreas Jensen 02.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REINER ANDREAS JENSEN HOLDING ApS

Sønderlundsvej 80
4000 Roskilde

CVR

25255038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2013

P-nummer

1018936816

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt dermed beslæg-tet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej