DK HOSTMASTER A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 1999
 • CVR 24210375

Virksomheden DK HOSTMASTER A/S befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. juli 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 28.485.253 DKK, mens den i 2020 var på 27.513.346 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.016.847 DKK.

Medarbejderstaben består af 38 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jakob Bring Truelsen. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Katholm Udsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.017’ DKK

-68%

Egenkapital

30.427’ DKK

+3%

Omsætning

58.973’ DKK

+1%

Resultat før skat

1.127’ DKK

-62%

Årets resultat

20211.016.847 DKK
20203.149.667 DKK
2019183.010 DKK
2018-6.511.557 DKK
2017-5.251.025 DKK
2016-2.305.550 DKK
2015-566.066 DKK
20143.429.679 DKK
20133.821.594 DKK
20122.918.887 DKK

Likviditetsgrad

117 %

-16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-977%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

-21%
God

Overskudsgrad

-5 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Balance

101.682’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

28.485’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83.172’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  58.973’
  28.485’
  -23.605’
  -8.013’
  -
  -3.133’
  4.304’
  -45’
  -
  4.260’
  1.127’
  -
  1.127’
  -110’
  1.017’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  15.816’
  15.816’
  -
  1.499’
  -
  1.499’
  -
  -
  -
  1.194’
  18.510’
  -
  22.749’
  3.427’
  391’
  2.818’
  83.172’
  101.682’
  500’
  17.590’
  -
  -
  30.427’
  -
  30.427’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.266’
  8.071’
  71.255’
  101.682’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DK HOSTMASTER A/S 02.12.1999
A/S PSE NR. 5516 01.07.1999 01.12.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Ørestads Boulevard 108 · DK-2300 København S 01.10.2018
Ørestads Boulevard 108 · DK-2300 København S 07.12.2017 30.09.2018
Kalvebod Brygge 45 · DK-1560 København V 19.01.2012 06.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 01.01.2008
724000 Databaseværter og -formidlere 01.07.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-02 02.12.2021
2003-11-27 27.11.2003 01.12.2021
2002-05-28 28.05.2002 26.11.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 01.07.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer. 28.05.2002

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Agnete Sylvest Jensen 25.04.2022
Ole Ogdal Kjeldsen 25.04.2022
Frederikke Rosendal Egede Saabye 25.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Bring Truelsen 01.03.2015
John Schweitzer 07.05.2012 28.02.2015
Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen 30.04.2007 23.05.2007

Legalle ejere

Navn Fra Til
Dansk Internet Forum 01.07.1999

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DK HOSTMASTER A/S

Ørestads Boulevard 108
2300 København S

CVR

24210375

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 1999

P-nummer

1006410698

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Punktum dk A/S

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33646000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen for topleveldomæner samt at administrere retningslinierne for tildeling af brugerrettigheder til domænenavne og ydelser i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

38

Reklamebeskyttelse

Nej