LUNDBECKFOND INVEST A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 1999
 • CVR 21855545

Virksomheden LUNDBECKFOND INVEST A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. juli 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.954.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 20 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lene Skole-Sørensen. I bestyrelsen sidder 13 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Schütze.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.954.000’ DKK

+488%

Egenkapital

27.751.000’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.954.000’ DKK

+419%

Årets resultat

20233.954.000.000 DKK
2022-1.018.000.000 DKK
20212.917.000.000 DKK
20202.001.000.000 DKK
20195.415.000.000 DKK
20181.158.000.000 DKK
2017695.000.000 DKK
2016554.000.000 DKK
20151.537.000.000 DKK

Likviditetsgrad

41 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

30.416.000’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

4.028.000’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.096.000’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  4.028.000’
  -58.000’
  -
  -
  -
  5.129.000’
  -1.704.000’
  -
  3.425.000’
  3.954.000’
  -
  3.954.000’
  -
  3.954.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.947.000’
  268.000’
  -
  29.320.000’
  29.320.000’
  -
  -
  624.000’
  65.000’
  268.000’
  1.096.000’
  30.416.000’
  450.000’
  25.901.000’
  1.400.000’
  -
  27.751.000’
  -
  27.751.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.602.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.665.000’
  30.416.000’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LUNDBECKFOND INVEST A/S 17.11.2010
LFI A/S 13.12.1999 16.11.2010
A/S PSE 17 NR. 1148 01.07.1999 12.12.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Scherfigsvej 7 · DK-2100 København Ø 28.02.2019
Scherfigsvej 7 · DK-2100 København Ø 20.11.2013 27.02.2019
Vestagervej 17 · DK-2900 Hellerup 21.08.2000 19.11.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2016
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2015
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.09.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-19 19.04.2017
2015-02-17 17.02.2015 18.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
450.000.000 DKK 21.08.2000
100.000.000 DKK 13.12.1999 20.08.2000
500.000 DKK 01.07.1999 12.12.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. 17.02.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Thomas Mears Werge 27.03.2023
Mikkel Helmer Nielsen 22.03.2022
Katja Barnkob 22.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lene Skole-Sørensen 01.09.2014
Christian Peter Dyvig 30.05.2011 31.08.2014
Steen Hemmingsen 13.12.1999 31.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Skou 12.03.2024
Thomas Mears Werge 27.03.2023
Mikkel Helmer Nielsen 22.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LUNDBECKFOND INVEST A/S

Scherfigsvej 7
2100 København Ø

CVR

21855545

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 1999

P-nummer

1005262853

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LFI A/S

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og handel samt investeringsvirksomhed, herunder ved investering i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

450.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

20

Reklamebeskyttelse

Nej