LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA

NORMAL
 • ABA
 • Etableret 11. mar. 1999
 • CVR 21643939

Virksomheden LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA befinder sig i branchen "Engroshandel med levende dyr" og har adresse i Randers SV. De blev etableret i 11. marts 1999 og er af virksomhedstypen Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar.

Medarbejderstaben består af 110 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jais Stampe Li Valeur. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Asger Krogsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-
2020-
2019-
2018-
2017-
2016-
2015-
2014-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA 13.10.2010
DANISH CROWN AMBA 12.09.2000 12.10.2010
SLAGTERISELSKABET DANISH CROWN AMBA 11.03.1999 11.09.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Danish Crown Vej 1 · DK-8940 Randers SV 01.12.2022
Marsvej 43 · DK-8960 Randers SØ 01.01.2007 30.11.2022
Marsvej 43 · DK-8900 Randers C 11.03.1999 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
462300 Engroshandel med levende dyr 01.05.2014
101110 Forarbejdning af svinekød 01.01.2008 30.04.2014
151110 Svineslagterier 01.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-31 31.08.2021
2018-03-07 07.03.2018 30.08.2021
2015-11-05 05.11.2015 06.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes og tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. 10.10.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Karsten Willumsen 12.12.2019
Thomas Risager Kjær 12.12.2019
Ulrik Bremholm 13.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Ahle 03.02.2020
Jais Stampe Li Valeur 18.01.2016
Kjeld Johannesen 18.01.2016 06.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA

Danish Crown Vej 1
8940 Randers SV

CVR

21643939

Virksomhedstype

Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar

Stiftet

11. marts 1999

P-nummer

1006301369

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • CELEBRITY AMBA
 • DAK AMBA
 • DAK MEAT PACKERS AMBA
 • DANE BEEF AMBA
 • DANISH CROWN MEAT PACKERS AMBA
 • EDIDAN A.M.B.A
 • ESS-FOOD, EKSPORTSLAGTERIERNES SALGSFORENING AMBA
 • FOODANE AMBA
 • QUALITY AMBA
 • ROYAL DANE AMBA
 • ROYAL DANE-QUALITY AMBA
 • SLAGTERISELSKABET DANMARK TULIP AMBA
 • SLAGTERISELSKABET WENBO AMBA
 • STEFF-HOULBERG AF 2002 AMBA
 • TULIP DANISH CROWN AMBA
 • TULIP SLAGTERIERNE AMBA
 • VESTJYSKE SLAGTERIER AMBA

Branchekode

462300
Engroshandel med levende dyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dc@danishcrown.dk

Telefon

89191919

Hjemmeside

-

Formål

2.1 Selskabets formål er på bedst mulig måde at afsætte andelsejernes produktion af grise og søer, kreaturer og kalve samt at drive sådan anden virksomhed, som af bestyrelsen skønnes at være af forretningsmæssig interesse for selskabet og til gavn for andelsejerne. 2.2 Selskabet skal afsætte andelsejernes leverancer på markedsvilkår og optimere afkast og værdi af sine investeringer.2.3 Køb uden for andelsejernes kreds kan finde sted, ligesom selskabet kan engagere sig i produktion af slagtedyr.2.4 Selskabet kan deltage i aktiviteter til fremme af husdyrproduktionen og fødevareindustrien, som af bestyrelsen skønnes at være forretningsmæssigt relevante for selskabet og andelsejerne. 2.5. Selskabet kan realisere sit formål via helt eller delvist ejerskab af virksomheder og selskaber.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes og tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

110

Reklamebeskyttelse

Nej