ENSTALL ApS

 • APS
 • Etableret 1. jan. 1999
 • CVR 21592005
NORMAL

Virksomheden ENSTALL ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 1. januar 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.562.914 DKK, mens den i 2020 var på 832.236 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.593.512 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Rico Djernis. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jakob Krarup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.594’ DKK

+31%

Egenkapital

2.619’ DKK

+88%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.642’ DKK

+34%

Årets resultat

20211.593.512 DKK
20201.220.478 DKK
2019-1.046.158 DKK
20187.844 DKK
2017409.946 DKK
2016252.664 DKK
2015-608.149 DKK
2014368.806 DKK
2013521.221 DKK
2012607.366 DKK

Likviditetsgrad

116 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

59 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.438’ DKK

+99%

Bruttofortjeneste

1.563’ DKK

+88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.106’ DKK

+124%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.563’
  -1.314’
  -56’
  -
  193’
  -
  -35’
  1.483’
  1.449’
  1.642’
  -
  1.642’
  -
  1.594’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  258’
  258’
  -
  49’
  -
  49’
  1.997’
  -
  -
  2.026’
  2.333’
  -
  -
  2.070’
  -
  -
  2.106’
  4.438’
  125’
  1.346’
  380’
  -
  2.619’
  -
  2.619’
  11’
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  578’
  -
  523’
  634’
  1.809’
  4.438’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENSTALL ApS 16.04.2013
VANGSTRUP EL ApS 12.05.1999 15.04.2013
ApS KBUS 38 NR. 3537 01.01.1999 11.05.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Forchhammersvej 11 · DK-1920 Frederiksberg C 17.05.2020
Amalievej 6 · DK-1875 Frederiksberg C 16.05.2019 16.05.2020
Immerkær 54 · DK-2650 Hvidovre 13.05.2019 15.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 01.01.2008
453100 El-installation 01.01.1999 31.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører. 16.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

ENSTALL ApS

Forchhammersvej 11
1920 Frederiksberg C

CVR

21592005

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 1999

P-nummer

1005049167

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rico@enstall.dk

Telefon

38343231

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at være administrativ enhed for datterselskaber og igennem datterselskaber at drive virksomhed indenfor elteknisk installation af enhver art, herunder design, projektering og installation, inklusiv enterprisearbejder der også omfatter andre håndværk, samt anden hermed naturlig forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

 • Rico Djernis

 • Lars Grandjean

Bestyrelse

 • Formand

  Jakob Krarup

 • Jacob Anders Guldberg Stryhn

 • Dan Terkildsen

 • Rico Djernis

Stiftere

 • ANPARTSSELSKABET STAKEMANN