DEN GRØNNE HAJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 1998
 • CVR 21059978

Virksomheden DEN GRØNNE HAJ ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 1. juli 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 69.775 DKK, mens den i 2021 var på 71.158 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -44.840 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-45’ DKK

-395%

Egenkapital

228’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-57’ DKK

-400%

Årets resultat

2022-44.840 DKK
202115.187 DKK
202023.909 DKK
201931.273 DKK
201819.557 DKK
20178.371 DKK
2016-29.814 DKK
2015-2.474 DKK
2014-790.268 DKK
2013-38.016 DKK
2012-553.937 DKK

Likviditetsgrad

6.168 %

+39%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-245%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

-15%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.364’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

70’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

3.101’ DKK

0%

Tilgodehavende

864’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  70’
  -100’
  -
  -
  -30’
  64’
  -91’
  -
  -27’
  -57’
  -
  -57’
  -
  -45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.500’
  -
  -
  -
  -
  2.500’
  -
  -
  -
  -
  284’
  864’
  3.364’
  125’
  103’
  -
  -
  228’
  -
  228’
  35’
  35’
  3.063’
  -
  -
  -
  3.087’
  -
  -
  -
  -
  14’
  0
  14’
  3.364’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DEN GRØNNE HAJ ApS 01.07.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Borgergade 23 · DK-8600 Silkeborg 05.10.2021
Borgergade 23 · DK-8600 Silkeborg 16.03.2017 04.10.2021
Sandvejen 6 · DK-8600 Silkeborg 01.01.2007 15.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2023
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 31.12.2022
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.1998 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-04-01 01.04.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren eller anpartshaverne i forening. 01.04.2004

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Susanne Steen Sørensen 01.07.1998 01.04.2004
Elli Lis Hjernø 01.07.1998 01.04.2004
Kenn Ekstrøm Jørgensen 01.07.1998 01.04.2004

Direktører

Navn Fra Til
Kenn Ekstrøm Jørgensen 01.07.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Steen Sørensen 01.04.2004
Kenn Ekstrøm Jørgensen 01.07.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DEN GRØNNE HAJ ApS

Borgergade 23
8600 Silkeborg

CVR

21059978

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 1998

P-nummer

1004676148

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kennjoergensen@mail.dk

Telefon

20278994

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og handle fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren eller anpartshaverne i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja