DAN B. MORTENSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. nov. 1997
 • CVR 20550783

Virksomheden DAN B. MORTENSEN ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 7. november 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 63.245 DKK, mens den i 2021 var på 130.095 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 93.973 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Dan Benny Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

94’ DKK

-30%

Egenkapital

233’ DKK

-64%

Omsætning

-

Resultat før skat

94’ DKK

-30%

Årets resultat

202293.973 DKK
2021134.961 DKK
202038.955 DKK
2019-198.096 DKK
2018-432.060 DKK
201757.727 DKK
201619.510 DKK
2015892.750 DKK
2014753.806 DKK
2013128.145 DKK
20126.947 DKK

Likviditetsgrad

164 %

-47%
God

Afkastningsgrad

-15 %

-153%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

-42%
God

Overskudsgrad

-

Balance

597’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

63’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

597’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  63’
  -146’
  -
  -
  -91’
  186’
  -2’
  -
  185’
  94’
  -
  94’
  -
  94’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  138’
  597’
  597’
  125’
  108’
  -
  -
  233’
  -
  233’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  276’
  -
  -
  -
  -
  88’
  364’
  597’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAN B. MORTENSEN ApS 01.12.2013
QRM AF 2013 ApS 01.07.2013 30.11.2013
DAN B. MORTENSEN ApS 07.11.1997 30.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Sommersvej 19 · DK-3400 Hillerød 07.11.1997

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 07.11.1997 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-01 01.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.11.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 01.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Dan Benny Mortensen 07.11.1997

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Benny Mortensen 07.11.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAN B. MORTENSEN ApS

Sommersvej 19
3400 Hillerød

CVR

20550783

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. november 1997

P-nummer

1004809370

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61616161

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive organisations- og ledelsesudvikling, konsulentvirksomhed og virksomhedsrådgivning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej