DISKOS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 1997
 • CVR 19905330

Virksomheden DISKOS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 10. januar 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.267.918 DKK, mens den i 2021 var på 2.685.180 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.911 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jan Høgsberg Wentzel. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Birgitte Arnfred Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

+110%

Egenkapital

12.233’ DKK

+1%

Omsætning

4.058’ DKK

+28%

Resultat før skat

87’ DKK

+110%

Årets resultat

202267.911 DKK
2021-650.992 DKK
2020314.690 DKK
2019483.871 DKK
2018658.278 DKK
2017734.849 DKK
2016211.113 DKK
2015147.002 DKK
2014842.703 DKK
2013979.809 DKK

Likviditetsgrad

18 %

-73%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+77%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-7%
God

Overskudsgrad

-7 %

+81%
Ikke tilfredsst.

Balance

14.442’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

3.268’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

2.208’ DKK

+96%

Tilgodehavende

391’ DKK

-44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  4.058’
  3.268’
  -3.562’
  -
  -
  -294’
  387’
  -5’
  -
  381’
  87’
  -
  87’
  -20’
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14.050’
  14.050’
  -
  -
  -
  50’
  149’
  391’
  14.442’
  280’
  11.953’
  -
  -
  12.233’
  -
  12.233’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  2.159’
  2.208’
  14.442’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DISKOS ApS 10.01.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelvej 128 · DK-2791 Dragør 10.01.1997

Branchekode

Branchekode Fra Til
701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2007 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 13.05.2000 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-24 24.06.2022
2015-05-21 21.05.2015 23.06.2022
2005-09-19 19.09.2005 20.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
280.000 DKK 29.06.2005
125.000 DKK 14.01.1997 28.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. 19.09.2005

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Therese Helmer Wentzel 26.05.2011
Agth Thora Wentzel 19.09.2005 20.03.2020
Jan Høgsberg Wentzel 19.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Jan Høgsberg Wentzel 10.01.1997

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jan Høgsberg Wentzel 29.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Høgsberg Wentzel 10.01.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DISKOS ApS

Poppelvej 128
2791 Dragør

CVR

19905330

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 1997

P-nummer

1006117513

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

701010
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og administration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

280.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Nej