Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S

NORMAL
  • A/S
  • Etableret 27. aug. 1996
  • CVR 19625087

Virksomheden Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S befinder sig i branchen "Livsforsikring" og har adresse i København S. De blev etableret i 27. august 1996 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 339 personer, hvor direktionen bl.a. består af Vivian Weis Byrholt. I bestyrelsen sidder 12 personer, som ledes af bestyrelsesformand Petteri Juha Väinämö Änkilä.

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab

Resultatopgørelse

Der er ikke registreret et regnskab

Balanceregnskab

Der er ikke registreret et regnskab

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S 01.12.2022
TOPDANMARK LIVSFORSIKRING A/S 29.06.1999 30.11.2022
NYE TOPDANMARK LIVSFORSIKRING A/S 16.04.1999 28.06.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Grønjordsvej 10 · DK-2300 København S 02.12.2022
Borupvang 4 · DK-2750 Ballerup 17.04.2000 01.12.2022
Roskildevej 161 · DK-2620 Albertslund 27.08.1996 16.04.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
651100 Livsforsikring 01.01.2008
660100 Livsforsikring 01.01.2003 31.12.2007
980000 Uoplyst 27.08.1996 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-01 01.12.2022
2021-06-30 30.06.2021 30.11.2022
2019-04-03 03.04.2019 29.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
12.100.000 DKK 10.05.2013
12.000.000 DKK 30.08.2010 09.05.2013
11.000.000 DKK 21.10.2008 29.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller 2. bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller 3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør. 29.05.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Helene Bløcher 06.03.2024
Linda Heldgaard Simonsen 26.04.2023
Brian Rothemejer Jacobsen 01.12.2022

Direktører

Navn Fra Til
Vivian Weis Byrholt 01.10.2018
Peter Hermann 01.05.2016 30.09.2018
Brian Rothemejer Jacobsen 01.06.2009 30.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S

Grønjordsvej 10
2300 København S

CVR

19625087

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27. august 1996

P-nummer

1003966724

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

651100
Livsforsikring

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive livsforsikringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed omfattende sygdom og ulykker samt accessorisk virksomhed hertil, herunder investering og ejendomsadministration for koncernforbundne selskaber. Selskabet skal bestræbe sig på at yde sine forsikringstagere størst mulig tryghed mod de økonomiske følger af dødsfald, erhvervsudygtighed og sygdom samt sikre forsikringstagerne en mulighed for effektiv pensionsopsparing og alderspensionering. Forsikringstagerne skal tilsikres en rimelig og retfærdig behandling i alle forhold. Selskabet skal tilsikre, at forsikringstagerne får oplysning i klar og let forståelig form om forsikringsforhold, herunder det særlige livsforsikringstekniske indhold, og om selskabet som helhed. Selskabet drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god forsikringspraksis. Selskabet skal udøve sin virksomhed med et samfundsmæssigt og forbrugervenligt sigte. Selskabet skal tage del i samfundsmæssige opgaver, som naturligt hører under virksomheden, herunder helbredsforebyggende arbejde.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af: 1. den samlede bestyrelse, eller 2. bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller 3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør.

Registeret kapital

12.100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

339

Reklamebeskyttelse

Nej