KOMBIT A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. aug. 1996
 • CVR 19435075

Virksomheden KOMBIT A/S befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. august 1996 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 423.174.000 DKK, mens den i 2021 var på 374.129.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.111.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 257 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Lykke Egelund. I bestyrelsen sidder 8 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jesper Frost Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27.111’ DKK

-429%

Egenkapital

854.256’ DKK

-6%

Omsætning

928.774’ DKK

+8%

Resultat før skat

-34.678’ DKK

-436%

Årets resultat

2022-27.111.000 DKK
2021-5.126.000 DKK
2020-107.576.000 DKK
2019-147.790.000 DKK
2018-86.203.000 DKK
2017-28.921.000 DKK
2016-70.609.000 DKK
201558.575.000 DKK
2014-6.340.000 DKK
2013-39.755.000 DKK

Likviditetsgrad

153 %

0%
God

Afkastningsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

-3%
God

Overskudsgrad

-3 %

-894%
Svag

Balance

1.182.768’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

423.174’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

314.812’ DKK

+2%

Tilgodehavende

397.915’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  928.774’
  423.174’
  -166.565’
  -287.410’
  -
  -30.801’
  -
  -
  -
  -
  -34.678’
  -
  -34.678’
  -7.567’
  -27.111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  637.717’
  637.717’
  -
  -
  -
  -
  -
  147.136’
  -
  147.136’
  784.853’
  -
  72.895’
  -
  24.412’
  300.581’
  397.915’
  1.182.768’
  240.000’
  438.610’
  30.000’
  -
  854.256’
  -
  854.256’
  -
  13.700’
  -
  -
  50.000’
  -
  54.360’
  52.559’
  -
  -
  -
  166.704’
  -
  260.452’
  1.182.768’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KOMBIT A/S 20.05.2009
KOMMUNE HOLDING A/S 26.05.2003 19.05.2009
KOMMUNEDATA A/S 16.05.1997 25.05.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Halfdansgade 8 · DK-2300 København S 16.06.2009
Weidekampsgade 10 · DK-2300 København S 26.05.2003 15.06.2009
Lautrupparken 40 · DK-2750 Ballerup 01.08.1996 25.05.2003

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2012
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2011
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-07 07.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
240.000.000 DKK 23.06.2000
400.000.000 DKK 15.05.1997 22.06.2000
500.000 DKK 08.08.1996 14.05.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 07.11.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Morten Slotved 01.06.2022
Frank Stjerne 01.06.2022
Mie Holmsgaard Rasmussen 01.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Vengsgaard 01.12.2022
Peter Lykke Egelund 01.08.2022
Peter Lykke Egelund 01.08.2022 30.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KOMBIT A/S

Halfdansgade 8
2300 København S

CVR

19435075

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. august 1996

P-nummer

1003387441

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KOMMUNE HOLDING A/S
 • KOMMUNERNES LANDSFORENINGS IT SELSKAB A/S

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde informationsteknologisk servicevirksomhed med primært formål at bistå kommunerne til at opnå bedre eller billigere it-løsninger, der kan forbedre kommunernes opgaveløsning, og at samarbejde med KL (Kommunernes Landsfor-ening), fx i forhold til fællesoffentlige projekter. Selskabet kan herunder blandt andet fo-restå udarbejdelse af normer og kravspecifikationer, gennemføre fælles it-(ramme)udbud eller it-indkøb, yde it-rådgivning samt anden i forbindelse hermed stå-ende virksomhed. Selskabet kan direkte eller indirekte eje og sælge fast ejendom samt direkte eller indi-rekte udleje eventuel ledig fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

257

Reklamebeskyttelse

Nej