FONDEN ROSKILDE UNIVERSITETS INTERNATIONALE BOLIGER

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 18602342

Virksomheden FONDEN ROSKILDE UNIVERSITETS INTERNATIONALE BOLIGER befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.382.452 DKK, mens den i 2020 var på 2.692.774 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 321.112 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Wagn Kisselhegn Petersen. I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Rene la Cour Sell.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

321’ DKK

-49%

Egenkapital

6.965’ DKK

+5%

Omsætning

8.342’ DKK

-2%

Resultat før skat

321’ DKK

-49%

Årets resultat

2021321.112 DKK
2020629.630 DKK
2019-145.358 DKK
2018926.678 DKK
20171.423.564 DKK
2016725.491 DKK
20151.660.273 DKK
2014-736.483 DKK
20133.084.125 DKK
2012-779.910 DKK

Likviditetsgrad

78 %

+10%
Svag

Afkastningsgrad

2 %

-23%
Svag

Soliditetsgrad

12 %

+5%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

12 %

-21%
God

Balance

57.544’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

2.382’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

50.579’ DKK

-1%

Tilgodehavende

7.415’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  8.342’
  2.382’
  -
  -1.347’
  -
  1.036’
  -
  -714’
  -
  -714’
  321’
  -
  321’
  -
  321’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  50.129’
  -
  -
  -
  -
  50.129’
  -
  -
  -
  833’
  6.505’
  7.415’
  57.544’
  300’
  3.665’
  -
  -
  6.965’
  -
  6.965’
  -
  -
  41.022’
  -
  -
  -
  41.022’
  -
  1.321’
  -
  -
  193’
  7.477’
  9.558’
  57.544’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FONDEN ROSKILDE UNIVERSITETS INTERNATIONALE BOLIGER 21.03.2018
FONDEN ROSKILDE UNIVERSITETSCENTERS INTERNATIONALEBOLIGER 16.10.1999 20.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Trekroner Forskerpark 1 · DK-4000 Roskilde 03.06.2020
Jernbanegade 4 · DK-1608 København V 19.03.2020 02.06.2020
Universitetsvej 1 · DK-4000 Roskilde 16.05.2018 18.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008
702030 Anden udlejning af boliger 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-22 22.10.2020
2018-03-21 21.03.2018 21.10.2020
2007-09-05 05.09.2007 20.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 14.06.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et yderligere medlem af bestyrelsen, eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. 05.09.2007

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jannick Grenberg Persson 22.09.2022
Maja Roesen 22.01.2022
Danny Nielsen 11.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Wagn Kisselhegn Petersen 01.01.2019
Hans Viggo Plum 05.09.2007 31.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FONDEN ROSKILDE UNIVERSITETS INTERNATIONALE BOLIGER

Trekroner Forskerpark 1
4000 Roskilde

CVR

18602342

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1003496241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@ubsbolig.dk

Telefon

33111100

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at erhverve, opføre, forbedre og drive boliger, der stilles til rådighed for studerende og gæster ved Roskilde Universitetscenter, herunder internationale udvekslingsstuderende, samt i øvrigt til studerende og lærlinge i Roskildeområdet. Endvidere kan fonden støtte etablering af studentersociale faciliteter.

Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et yderligere medlem af bestyrelsen, eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej