JYSK LINNEDSERVICE A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. nov. 1994
 • CVR 18138484

Virksomheden JYSK LINNEDSERVICE A/S befinder sig i branchen "Erhvervs- og institutionsvaskerier" og har adresse i Varde. De blev etableret i 1. november 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -40.758.226 DKK, mens den i 2020 var på 6.821.751 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -38.015.322 DKK.

Medarbejderstaben består af 69 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Christian Hasbak. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Tage Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-38.015’ DKK

-419%

Egenkapital

90.894’ DKK

-30%

Omsætning

35.176’ DKK

-24%

Resultat før skat

-48.739’ DKK

-415%

Årets resultat

2021-38.015.322 DKK
2020-7.328.770 DKK
2019-2.575.854 DKK
2018-5.884.355 DKK
201711.034.928 DKK
20167.781 DKK
20156.682 DKK
20146.226 DKK
201312.299.000 DKK

Likviditetsgrad

1.061 %

+33%
God

Afkastningsgrad

-33 %

-420%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

-28%
God

Overskudsgrad

-143 %

-566%
Ikke tilfredsst.

Balance

150.377’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-40.758’ DKK

-697%

Gældsforpligtelser

16.148’ DKK

-16%

Tilgodehavende

118.687’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  35.176’
  -40.758’
  -
  -
  -
  -50.151’
  221’
  -
  -
  221’
  -48.739’
  -
  -48.739’
  -
  -38.015’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  20’
  20’
  -
  14.653’
  1.811’
  31.670’
  -
  -
  -
  -
  31.690’
  337’
  4.140’
  -
  5.670’
  -
  118.687’
  150.377’
  2.668’
  126.241’
  1.500’
  -
  90.894’
  -
  90.894’
  -
  43.335’
  -
  -
  -
  3.178’
  4.957’
  -
  -
  1.749’
  -
  -
  -
  11.191’
  150.377’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JYSK LINNEDSERVICE A/S 21.03.2000
KJELLERUP LINNEDSERVICE A/S 01.11.1994 20.03.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Ringkøbingvej 30 · DK-6800 Varde 06.03.2020
Fuglemosevej 1E · DK-8620 Kjellerup 01.01.2007 05.03.2020
Fuglemosevej 1E · DK-8620 Kjellerup 01.06.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier 01.01.2008
930110 Erhvervs- og institutionsvaskerier 01.11.1994 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-25 25.07.2019
2010-04-22 22.04.2010 24.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.668.000 DKK 21.09.2004
2.000.000 DKK 11.11.1994 20.09.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening. 22.04.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Peter Christian Hasbak 22.11.2022
Michael Steffen 25.11.2021
Michael Steffen 25.11.2021 14.08.2022

Direktører

Navn Fra Til
Peter Christian Hasbak 22.11.2022
Henrik Hylleberg Luxhøj 04.12.2017 22.11.2022
Henrik Hylleberg Luxhøj 04.12.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Elis Danmark A/S 01.01.2019
Region Syddanmark 01.01.2007
Region Midtjylland 01.01.2007 01.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JYSK LINNEDSERVICE A/S

Ringkøbingvej 30
6800 Varde

CVR

18138484

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. november 1994

P-nummer

1001438317

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HOLSTEBRO LINNEDSERVICE A/S

Branchekode

960110
Erhvervs- og institutionsvaskerier

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre vaskerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

2.668.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

69

Reklamebeskyttelse

Nej