MONARCH A/S

OPLØST EFTER FUSION
 • A/S
 • Etableret 1. okt. 1994
 • CVR 18068982

Virksomheden MONARCH A/S befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 1. oktober 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 23.303.000 DKK, mens den i 2020 var på 33.216.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.392.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.392’ DKK

-55%

Egenkapital

104.537’ DKK

+2%

Omsætning

28.002’ DKK

-36%

Resultat før skat

3.066’ DKK

-60%

Årets resultat

20212.392.000 DKK
20205.356.000 DKK
201917.053.000 DKK
20189.368.000 DKK
201716.819.000 DKK
20167.583.000 DKK
20153.040.000 DKK
20141.837.000 DKK
20131.863.000 DKK

Likviditetsgrad

312 %

+2%
God

Afkastningsgrad

1 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

+2%
God

Overskudsgrad

4 %

-69%
Tilfredsst.

Balance

152.542’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

23.303’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

146.552’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  28.002’
  23.303’
  -20.705’
  -1.379’
  -
  1.219’
  2.424’
  -577’
  -
  1.847’
  3.066’
  -
  3.066’
  -674’
  2.392’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  1.680’
  -
  -
  1.680’
  -
  -
  -
  4.310’
  5.990’
  828’
  95’
  142.170’
  1.294’
  600’
  146.552’
  152.542’
  501’
  103.987’
  -
  -
  104.537’
  -
  104.537’
  -
  1.020’
  -
  -
  -
  -
  -
  37.230’
  -
  -
  764’
  3.246’
  3.725’
  46.985’
  152.542’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MONARCH A/S 07.09.2004 29.04.2022
CARESTEL A/S 15.10.1996 06.09.2004
SCANDIC RESTAURANT A/S 08.07.1995 14.10.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Lufthavnsboulevarden 14 · DK-2770 Kastrup 20.10.2018 29.04.2022
Lufthavnsboulevarden 14 · DK-2770 Kastrup 16.04.2014 19.10.2018
Kystvejen 2 · DK-2770 Kastrup 30.05.2006 15.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 01.01.2008 29.04.2022
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. 01.10.1994 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-10 10.11.2015 29.04.2022
2011-02-28 28.02.2011 09.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
501.000 DKK 10.11.2015 29.04.2022
500.000 DKK 16.11.2005 09.11.2015
15.000.000 DKK 09.07.2001 15.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. 28.02.2011 29.04.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dorte Westrup Gleie 01.02.2019 29.04.2022
Morten Solberg Nilsen 26.06.2018 29.04.2022
Omar Attar 26.06.2018 01.02.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dorte Westrup Gleie 01.02.2019 29.04.2022
Morten Solberg Nilsen 26.06.2018 01.02.2019
Tina Brinck Duus 30.07.2013 26.06.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
SSP Denmark ApS 18.12.2007 29.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MONARCH A/S

Lufthavnsboulevarden 14
2770 Kastrup

CVR

18068982

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. oktober 1994

P-nummer

1005950146

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MONARCH AIRPORT SERVICES A/S
 • MONARCH CAFÉ A/S
 • MONARCH MOTORWAY SERVICES A/S
 • MONARCH RESTAURANT A/S
 • SSP Nordic A/S
 • Select Service Partner Nordic A/S

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af restauranter og tilsvarende virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

501.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

103

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-