DKTV A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. aug. 1994
 • CVR 17981684

Virksomheden DKTV A/S befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i København SV. De blev etableret i 1. august 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 371.471.000 DKK, mens den i 2020 var på 388.230.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 76.544.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 476 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Steen Dudek. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Andreas Albert Pfisterer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

76.544’ DKK

-6%

Egenkapital

598.228’ DKK

+15%

Omsætning

746.145’ DKK

-11%

Resultat før skat

98.581’ DKK

-6%

Årets resultat

202176.544.000 DKK
202081.233.000 DKK
201989.547.000 DKK
201894.241.000 DKK
201778.004.025 DKK
201653.567.000 DKK
201533.536.000 DKK
20143.880.000 DKK
2013-6.625.000 DKK

Likviditetsgrad

319 %

+18%
God

Afkastningsgrad

12 %

-12%
God

Soliditetsgrad

70 %

+7%
God

Overskudsgrad

13 %

+5%
God

Balance

854.651’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

371.471’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

804.592’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  746.145’
  371.471’
  -245.092’
  -26.777’
  -
  99.241’
  62’
  -722’
  -361’
  -1.021’
  98.581’
  -
  98.581’
  -22.037’
  76.544’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  27.824’
  27.824’
  312’
  18.982’
  -
  19.868’
  2.068’
  -
  -
  2.367’
  50.059’
  7.510’
  49.578’
  282.081’
  154’
  174.904’
  804.592’
  854.651’
  30.567’
  457.379’
  -
  -
  598.228’
  -
  598.228’
  -
  3.896’
  -
  -
  -
  -
  -
  88.129’
  -
  -
  -
  46.502’
  61.161’
  252.527’
  854.651’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DKTV A/S 01.03.2022
DANSK KABEL TV A/S 15.05.2000 28.02.2022
SCANTEMO KABEL TV A/S 04.03.1997 14.05.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Teglholmsgade 1 · DK-2450 København SV 12.10.2018
Teglholmsgade 1 · DK-2450 København SV 31.01.2013 11.10.2018
Roholmsvej 19 · DK-2620 Albertslund 08.01.2010 30.01.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 01.01.2008
453100 El-installation 01.01.2000 31.12.2007
642000 Telekommunikation 01.08.1994 31.12.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-01 01.03.2022
2016-11-02 02.11.2016 28.02.2022
2013-11-21 21.11.2013 01.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
30.567.000 DKK 02.11.2016
30.566.000 DKK 25.09.2015 01.11.2016
30.565.000 DKK 21.03.2011 24.09.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 21.11.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Danum 16.04.2020
Jannich Christian Vejby Jensen 01.01.2019
Robert Rene Dogonowski 16.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Steen Kirt 15.09.2016 27.10.2016
Christian Bent Obelitz Rode 15.09.2016 27.10.2016
Henrik Steen Dudek 01.10.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
TDC NET A/S 11.06.2019
TDC Holding A/S 20.12.2013 11.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DKTV A/S

Teglholmsgade 1
2450 København SV

CVR

17981684

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. august 1994

P-nummer

1005942144

Moderselskab

Binavne

 • A+ ARROWNET A/S
 • A+ NETWORKS A/S
 • A+ TELECOM A/S
 • ARROWNET A/S
 • CONNECT PARTNER A/S
 • Carrier Networks A/S
 • Cirque Bredbånd A/S
 • ComX Bolignet A/S
 • ComX Fibre A/S
 • ComX Installations A/S
 • ComX Networks A/S
 • DANSK KABEL TV A/S
 • FASCOM A/S
 • Group Networks A/S
 • I-CONNECT A/S
 • NORDIT A/S
 • NORDJYSK ANTENNE ELECTRONIC A/S
 • P. SKELMOSE ELECTRONIC A/S
 • SCANSATEL A/S
 • SCANSATEL KABEL TV A/S
 • SCANTEMO KABEL TV A/S
 • SKELMOSE KABEL TV A/S
 • TELELET A/S

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor fællesantenne og kabel TV-net, herunder projektering, etablering og servicering af fællesantenneanlæg og Kabel TV-net i Danmark, programsalg og -formidling samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

30.567.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

476

Reklamebeskyttelse

Nej