GID Invest A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 21. jun. 1994
 • CVR 17856243

Virksomheden GID Invest A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 21. juni 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.451 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+68%

Egenkapital

2.814’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

+68%

Årets resultat

2023-10.451 DKK
2022-32.808 DKK
20212.112.677 DKK
2020-285.982 DKK
2019-93.481 DKK
2018361.511 DKK
2017262.988 DKK
2016891.691 DKK
20151.282.028 DKK
2014896.835 DKK
2013613.762 DKK
20121.140.041 DKK

Likviditetsgrad

70 %

+38%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.944’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

794’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -18’
  26’
  8’
  -13’
  -
  -13’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.150’
  3.150’
  -
  -
  588’
  0
  173’
  794’
  3.944’
  846’
  1.968’
  -
  -
  2.814’
  -
  2.814’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  -
  10’
  -
  1.130’
  3.944’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GID Invest A/S 01.03.2018
GRAFISK ID A/S 01.01.2015 28.02.2018
BLANKETGÅRDEN A/S 21.06.1994 31.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Virkevangen 12 · DK-8960 Randers SØ 01.02.2021
Torvegade 3 · DK-8963 Auning 01.01.2007 31.01.2021
Torvegade 3 · DK-8963 Auning 21.06.1994 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.03.2018
172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer 02.01.2008 28.02.2018
181200 Anden trykning 01.01.2008 01.01.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-01 01.03.2018
2015-06-17 17.06.2015 28.02.2018
2015-01-01 01.01.2015 16.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
846.000 DKK 17.06.2015
538.000 DKK 09.10.1998 16.06.2015
750.000 DKK 24.06.1994 08.10.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. 01.01.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Marie Vendelbo Sejersen 12.01.2009
Poul Erik Kesting 11.12.2001 12.01.2009
Rene Vendelbo Sejersen 05.10.1998

Direktører

Navn Fra Til
Rene Vendelbo Sejersen 06.11.2014
Børge Sejersen 21.06.1994 06.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Vendelbo Sejersen 08.08.2006
Børge Sejersen 08.08.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GID Invest A/S

Virkevangen 12
8960 Randers SØ

CVR

17856243

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21. juni 1994

P-nummer

1001374440

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rvs@grafisk-id.dk

Telefon

40604912

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion og handel og hermed beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

846.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej