ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 17557378

Virksomheden ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.946.569 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Vagn-Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-47.947’ DKK

-176%

Egenkapital

611.024’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-47.947’ DKK

-176%

Årets resultat

2022-47.946.569 DKK
202163.251.670 DKK
202088.990.558 DKK
20196.379.230 DKK
2018112.020.741 DKK
201754.447.709 DKK
201651.097.251 DKK
201540.585.564 DKK
201424.586.048 DKK
201320.804.234 DKK
20123.650.149 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+780%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

616.186’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.387’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  829’
  -
  -48.156’
  -47.327’
  -47.947’
  -
  -47.947’
  -
  -47.947’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  610.799’
  -
  -
  -
  -
  0
  5.387’
  5.387’
  616.186’
  24.644’
  139.604’
  -
  -
  611.024’
  -
  611.024’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.162’
  616.186’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND 16.10.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kongens Lyngby 22.07.2020
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kgs. Lyngby 29.01.2018 21.07.2020
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kgs. Lyngby 25.01.2018 28.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 01.01.2008
853260 Legater og fonde med velgørende formål 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-24 24.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
24.643.750 DKK 02.10.1999
10.000.000 DKK 07.10.1993 01.10.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgåes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør sammen med næstformanden. 24.01.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mona Elisabeth Davidsen 21.05.2013
Martin Davidsen 28.09.2004 21.05.2013
Pouline Olesen 10.10.2003 28.09.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ERIK OG SUSANNA OLESENS ALMENVELGØRENDE FOND

Lyngby Hovedgade 4
2800 Kongens Lyngby

CVR

17557378

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1003237945

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bogholderi@newsec.dk

Telefon

45260102

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at investere i aktier med bestemmende indflydelse i Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, dettes datterselskab, Dansk Financia A/S, og iøvrigt bevare og sikre driften af selskaberne at investere i eller ved arv eller gave modtage aktier og anparter i selskaber med tilknytning til stifterne at foretage kapitalindskud i de af fonden helt eller delvist ejede selskaber i form af lånekapital, ansvarligt kapitalindskud, udnyttegivende gældsbrev, konvertible gældsbreve eller på anden efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde at yde støtte til medicinsk forskning, handelsmænds uddannelse, udøvere af billende kunstnere og af klassisk musik, særlig kammermusik samt at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

Tegningsregel

Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgåes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør sammen med næstformanden.

Registeret kapital

24.643.750 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja