BIOPORTO A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. nov. 1917
 • CVR 17500317

Virksomheden BIOPORTO A/S befinder sig i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 22. november 1917 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anthony Paul Pare. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Christopher James Lindop.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-
2020-61.562.000 DKK
2019-69.642.000 DKK
2018-38.048.000 DKK
2017-32.243.000 DKK
2016-22.800.000 DKK
2015-10.732.000 DKK
2014-12.926.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIOPORTO A/S 30.01.2004
REALINVEST.DK A/S 29.03.2000 29.01.2004
THORAX HOLDING A/S 05.09.1991 28.03.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Tuborg Havnevej 15 · DK-2900 Hellerup 01.04.2014
Grusbakken 8 · DK-2820 Gentofte 30.01.2004 31.03.2014
Vesterbro 1F · DK-5000 Odense C 29.03.2000 29.01.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 01.01.2008
731000 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik 01.01.2004 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 13.05.2000 31.12.2003

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-16 16.02.2023
2022-12-08 08.12.2022 15.02.2023
2022-05-05 05.05.2022 07.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
334.693.005 DKK 07.03.2022
267.754.404 DKK 08.04.2021 06.03.2022
266.581.904 DKK 25.09.2020 07.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af to direktionsmedlemmer i forening. 10.04.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Peter Mørch Eriksen 15.11.2021
Donnie McCoy Hardison Jr 29.04.2021
John Patrick McDonough 29.04.2021 14.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anthony Paul Pare 20.11.2021
Neil Allan Goldman 20.11.2021
Otto Christian Aagaard Rasmussen 01.01.2014 16.01.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 01.04.2022
MEDIA-INVEST DANMARK A/S 20.11.2018
Nordben Life and Pension Insurance Co. Limited 05.05.2015 09.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIOPORTO A/S

Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup

CVR

17500317

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. november 1917

P-nummer

1005897256

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

721100
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@bioporto.com

Telefon

45290000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er oprette og deltage i industri-, handels- og/eller leasingvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder køb, salg og drift af fast ejendom samt at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsen i forening, af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af to direktionsmedlemmer i forening.

Registeret kapital

334.693.005 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Nej