HOLMSLAND KLIT GOLF A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. dec. 1993
 • CVR 17472542

Virksomheden HOLMSLAND KLIT GOLF A/S befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Billund. De blev etableret i 1. december 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 103.066 DKK, mens den i 2020 var på 13.365.677 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.358.166 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jan Ulrik Harrit. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Henrik Møgelmose.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.358’ DKK

-147%

Egenkapital

10.912’ DKK

-11%

Omsætning

1.040’ DKK

-73%

Resultat før skat

-1.673’ DKK

-145%

Årets resultat

2021-1.358.166 DKK
20202.891.846 DKK
2019-1.542.840 DKK
2018-1.333.243 DKK
2017-1.145.389 DKK
2016-1.095.346 DKK
2015-863.921 DKK
2014-1.125.305 DKK
2013-926.026 DKK
2012-953.007 DKK

Likviditetsgrad

147 %

+10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-12 %

-170%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+23%
God

Overskudsgrad

-177 %

-288%
Ikke tilfredsst.

Balance

15.399’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

103’ DKK

-99%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.579’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  1.040’
  103’
  -1.450’
  -490’
  -
  -1.837’
  198’
  -34’
  -
  164’
  -1.673’
  -
  -1.673’
  -
  -1.358’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  102’
  -
  8.820’
  -
  -
  -
  -
  8.820’
  34’
  105’
  3.660’
  -
  1.386’
  6.579’
  15.399’
  5.000’
  5.912’
  -
  -
  10.912’
  -
  10.912’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.487’
  4.487’
  15.399’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLMSLAND KLIT GOLF A/S 30.05.2005
GILLELEJE TRAINING A/S 29.06.1994 29.05.2005
A/S PSE 38 NR. 1640 01.12.1993 28.06.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Ellehammers Alle 3 · DK-7190 Billund 31.03.2020
Mørdrupvej 15A · DK-3060 Espergærde 24.01.2020 30.03.2020
Skolebakken 15 · DK-3050 Humlebæk 01.01.2007 23.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 01.01.2015
931200 Sportsklubber 01.01.2008 31.12.2014
926210 Idrætsklubber 01.12.1993 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-31 31.03.2020
2010-04-29 29.04.2010 30.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.000.000 DKK 29.04.2010
1.001.000 DKK 26.04.2006 28.04.2010
1.000.000 DKK 05.04.2001 25.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 29.04.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Keld Hansen 31.03.2020
Thomas Sindberg Hansen 31.03.2020
Erik Jensen Skjærbæk 31.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Ulrik Harrit 31.03.2020
Jens Knud Lind Hansen 28.12.2010 31.03.2020
Aage Lerberg Jørgensen 06.04.2001 28.12.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
Lalandia Søndervig A/S 23.03.2020
SKOLEBAKKEN FINANS ApS 25.05.2010 23.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Knud Lind Hansen 01.12.1993 23.03.2020
Helle Ursula Wenck Hansen 01.12.1993 29.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLMSLAND KLIT GOLF A/S

Ellehammers Alle 3
7190 Billund

CVR

17472542

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. december 1993

P-nummer

1003237106

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GILLELEJE TRAINING A/S

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive sportsaktiviteter og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

5.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja