BibMedia A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. sep. 1993
 • CVR 17260839

Virksomheden BibMedia A/S befinder sig i branchen "Udgivelse af bøger" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 1. september 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 36.567.000 DKK, mens den i 2020 var på 18.111.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.468.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 104 personer, hvor direktionen bl.a. består af Rene Milholt. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Hans Ole Lomholt Poulsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.468’ DKK

+971%

Egenkapital

23.360’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

8.182’ DKK

> +999%

Årets resultat

20215.468.000 DKK
2020-628.000 DKK
20192.903.000 DKK
2018308.000 DKK
2017790.000 DKK
201697.734.000 DKK
201527.745.000 DKK
201422.842.000 DKK
201325.328.000 DKK

Likviditetsgrad

85 %

-23%
Svag

Afkastningsgrad

11 %

+98%
God

Soliditetsgrad

22 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

107.651’ DKK

+68%

Bruttofortjeneste

36.567’ DKK

+102%

Gældsforpligtelser

84.180’ DKK

+82%

Tilgodehavende

69.052’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  36.567’
  -23.278’
  -1.207’
  -
  12.065’
  1.101’
  -1.015’
  -6.048’
  -5.962’
  8.182’
  -
  8.182’
  -2.714’
  5.468’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  467’
  467’
  -
  2.687’
  -
  9.604’
  20.869’
  -
  -
  28.528’
  38.599’
  8.311’
  49.117’
  18’
  316’
  346’
  69.052’
  107.651’
  5.225’
  18.135’
  -
  -
  23.360’
  -
  23.360’
  111’
  111’
  2.245’
  -
  -
  796’
  3.041’
  16.480’
  126’
  -
  2.013’
  32.525’
  9.513’
  81.139’
  107.651’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BibMedia A/S 28.05.2018
BIBLIOTEKSMEDIER A/S 02.02.2007 27.05.2018
DBC MEDIER A/S 08.01.1994 01.02.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Hørkær 28 · DK-2730 Herlev 05.04.2022
Hørkær 28 · DK-2730 Herlev 08.10.2018 04.04.2022
Hørkær 28 · DK-2730 Herlev 28.11.2017 07.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
581100 Udgivelse af bøger 01.09.2009
464330 Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv. 01.01.2008 31.08.2009
514330 Engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv. 07.06.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-15 15.06.2022
2018-05-28 28.05.2018 14.06.2022
2016-10-25 25.10.2016 27.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.224.929 DKK 06.05.2008
2.850.000 DKK 03.06.2004 05.05.2008
3.000.000 DKK 14.12.2000 02.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen tilsammen eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. 18.09.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Sara Inger Øllgaard 20.05.2019
Lasse Madsen Nyrup 17.09.2018
Pia Maiken Henriksen 01.06.2017 01.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Rene Milholt 09.03.2016
Rene Milholt 01.03.2013 08.03.2016
Hans Ole Lomholt Poulsen 19.03.2012 09.03.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS 27.04.2016
KIRK & THORSEN INVEST A/S 22.01.2013 26.04.2016
Thorsen Ejendomme A/S 22.01.2013 26.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Ole Lomholt Poulsen 01.09.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BibMedia A/S

Hørkær 28
2730 Herlev

CVR

17260839

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. september 1993

P-nummer

1005876882

Binavne

 • Audio Visionary Music A/S
 • BIERMAN & BIERMAN A/S
 • Biblioteksmedier A/S
 • Odense Biblioteks Levering A/S
 • YOUREAD.DK A/S

Branchekode

581100
Udgivelse af bøger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

44867888

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle, fremstille og forhandle biblioteksmateriel og biblioteksmaterialer, at udvikle, vedligeholde, suppotere og drive lokale biblioteksløsninger, at forestå undervisnings- og konsulentvirksomhed, at udføre andre hermed beslægtede opgaver efter bestyrelsens skøn .

Tegningsregel

Selskabet tegnes af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen tilsammen eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

Registeret kapital

5.224.929 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

104

Reklamebeskyttelse

Ja