ALJA Ejendomme A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 2. okt. 1992
 • CVR 16463531

Virksomheden ALJA Ejendomme A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 2. oktober 1992 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.314.976 DKK, mens den i 2020 var på 5.226.009 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.381.711 DKK.

I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mads Danielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.382’ DKK

-53%

Egenkapital

30.183’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.625’ DKK

-59%

Årets resultat

20211.381.711 DKK
20202.969.184 DKK
20192.848.600 DKK
20182.681.968 DKK
20172.619.118 DKK
20162.457.950 DKK
20159.792.036 DKK
20144.154.832 DKK
20134.642.858 DKK

Likviditetsgrad

333 %

+409%
God

Afkastningsgrad

3 %

-56%
Svag

Soliditetsgrad

74 %

+51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40.532’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

1.315’ DKK

-75%

Gældsforpligtelser

10.349’ DKK

-56%

Tilgodehavende

34.448’ DKK

+491%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.315’
  -
  -
  -
  1.132’
  755’
  -262’
  -
  492’
  1.625’
  -
  1.625’
  -243’
  1.382’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.084’
  6.084’
  -
  -
  34.353’
  -
  94’
  34.448’
  40.532’
  500’
  2.683’
  27.000’
  -
  30.183’
  -
  30.183’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  243’
  20’
  -
  10.349’
  40.532’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALJA Ejendomme A/S 16.03.2017
HTH KØKKENFORUM VEJLE A/S 02.10.1992 15.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Stiftsvej 57A · DK-7100 Vejle 14.08.2020
Stiftsvej 57A · DK-7100 Vejle 20.05.2019 13.08.2020
Stiftsvej 57A · DK-7100 Vejle 20.10.2018 19.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2017
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 01.01.2008 31.12.2016
524899 Detailhandel med andre varer 02.10.1992 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-16 16.03.2017
2010-10-07 07.10.2010 15.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 11.04.1994
816.000 DKK 28.10.1992 10.04.1994

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. 16.03.2017
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 07.10.2010 15.03.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jette Andreasen 09.04.2008
Birgitte Bregnbjerg Linck 09.04.2008
Jesper Hauge Andreasen 08.01.2004

Direktører

Navn Fra Til
Allan Linck 09.04.2008
Jesper Hauge Andreasen 09.04.2008
Leif Linderoth 02.10.1992 11.04.1994

Legalle ejere

Navn Fra Til
ALJA INVEST ApS 27.04.2018
PER BACH JØRGENSEN HOLDING ApS 19.01.2010 27.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Linck 02.10.1992
Jesper Hauge Andreasen 02.10.1992

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALJA Ejendomme A/S

Stiftsvej 57
7100 Vejle

CVR

16463531

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

2. oktober 1992

P-nummer

1001103606

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

76410080

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, investere i værdipapirer samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej