SELEKTRO GROUP A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jun. 1991
 • CVR 15180498

Virksomheden SELEKTRO GROUP A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater" og har adresse i Møldrup. De blev etableret i 1. juni 1991 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 19.598.280 DKK, mens den i 2020 var på 21.626.661 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 467.508 DKK.

Medarbejderstaben består af 69 personer, hvor direktionen bl.a. består af Karl-Peter Andersen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Morten Gregers Johansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

468’ DKK

-12%

Egenkapital

1.719’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

613’ DKK

-14%

Årets resultat

2021467.508 DKK
2020534.123 DKK
2019-1.366.401 DKK
2018-2.391.240 DKK
20171.647.049 DKK
2016595.119 DKK
2015805.989 DKK
2014956.654 DKK
20131.184.519 DKK
20121.490.243 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

4 %

-22%
Svag

Soliditetsgrad

6 %

+28%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

26.591’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

19.598’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

24.872’ DKK

+6%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  19.598’
  -17.677’
  -807’
  -
  1.114’
  8’
  -510’
  -
  -502’
  613’
  -
  613’
  -
  468’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  129’
  1.499’
  -
  1.628’
  -
  -
  -
  -
  1.628’
  13.656’
  9.483’
  217’
  80’
  349’
  -
  26.591’
  500’
  1.219’
  -
  -
  1.719’
  -
  1.719’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.464’
  -
  -
  17.189’
  -
  2.834’
  3.385’
  23.408’
  26.591’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SELEKTRO GROUP A/S 04.08.2009
SKALS ELEKTRONIK A/S 17.01.1992 03.08.2009
SLP NR. 10.747 A/S 01.06.1991 16.01.1992

Adresse

Adresse Fra Til
Erhvervsvej 33 · DK-9632 Møldrup 01.01.2007
Erhvervsvej 33 · DK-9632 Møldrup 01.06.1991 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 01.01.2008
312010 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler 01.01.2000 31.12.2007
332090 Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr 01.06.1991 31.12.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-15 15.07.2015
2014-06-10 10.06.2014 14.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 08.08.2011
552.000 DKK 23.06.2000 07.08.2011
535.000 DKK 23.02.1999 22.06.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. 10.06.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Skov Laursen 22.12.2021
Marc Storm Andersen 14.08.2020
Karsten Okholm Larsen 25.10.2019 22.12.2021

Direktører

Navn Fra Til
Karl-Peter Andersen 01.01.2013
Preben Bang Henriksen 01.06.1991 16.01.1992
Jan Laursen 01.06.1991 01.01.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
OCB HOLDING Aps 22.08.2022
KPA HOLDING ApS 22.08.2022
SELEKTRO HOLDING ApS 19.03.2015 04.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karl-Peter Andersen 01.06.1991

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SELEKTRO GROUP A/S

Erhvervsvej 33
9632 Møldrup

CVR

15180498

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juni 1991

P-nummer

1000875323

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HLH ELECTRONICS A/S
 • HPI ELECTRONICS CABLES A/S
 • SKALS ELEKTRONIK A/S

Branchekode

271200
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

87761100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål at drive produktion, handel og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

69

Reklamebeskyttelse

Nej