WALSTEDS BAADEVÆRFT A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 15. jun. 1990
 • CVR 14204148

Virksomheden WALSTEDS BAADEVÆRFT A/S befinder sig i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 15. juni 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 8.305.257 DKK, mens den i 2021 var på 7.217.133 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 967.770 DKK.

Medarbejderstaben består af 16 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bettina Walsted. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Sonja Walsted.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

968’ DKK

-26%

Egenkapital

3.447’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.233’ DKK

-26%

Årets resultat

2022967.770 DKK
20211.302.006 DKK
20201.191.580 DKK
20191.027.601 DKK
2018105.932 DKK
2017561.194 DKK
2016306.479 DKK
2015744.322 DKK
2014514.176 DKK
2013-1.495.832 DKK
2012-159.335 DKK

Likviditetsgrad

197 %

+1%
God

Afkastningsgrad

19 %

-21%
God

Soliditetsgrad

50 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.839’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

8.305’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

3.323’ DKK

-9%

Tilgodehavende

4.661’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8.305’
  -6.749’
  -230’
  -
  1.300’
  2’
  -70’
  -
  -67’
  1.233’
  -
  1.233’
  -265’
  968’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.427’
  -
  2.178’
  -
  -
  -
  -
  2.178’
  150’
  1.476’
  267’
  1’
  2.103’
  4.661’
  6.839’
  501’
  1.946’
  1.000’
  -
  3.447’
  -
  3.447’
  69’
  69’
  -
  -
  -
  -
  952’
  -
  -
  5’
  264’
  376’
  1.541’
  2.371’
  6.839’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WALSTEDS BAADEVÆRFT A/S 22.02.2019
A. WALSTEDS BAADEVÆRFT A/S 15.06.1990 21.02.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Saugskærvej 21 · DK-5700 Svendborg 15.06.1990

Branchekode

Branchekode Fra Til
331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 01.01.2008
351200 Bygning og reparation af både 15.06.1990 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-02-22 22.02.2019
2012-10-17 17.10.2012 21.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
501.000 DKK 17.10.2012
500.000 DKK 21.06.1990 16.10.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 25.02.2019
Selskabet tegnes af enten bestyrelsesformanden alene, direktøren alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. 17.10.2012 24.02.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mads Gisselmann Walsted 18.10.2022
Bettina Walsted 29.06.2018
Henning Bøgh 22.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Bettina Walsted 29.06.2018
Sonja Walsted 15.08.2013 29.06.2018
Rolf Walsted 04.06.2012 15.08.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
B.Walsted Holding ApS 01.07.2018
WALSTED HOLDING A/S 04.06.2012 01.07.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sonja Walsted 15.06.1990 01.07.2018
Bettina Walsted 15.06.1990

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WALSTEDS BAADEVÆRFT A/S

Saugskærvej 21
5700 Svendborg

CVR

14204148

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

15. juni 1990

P-nummer

1000698005

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

331500
Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@walsteds.dk

Telefon

62205124

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive bådeværft med reparation og bygning af lystfartøjer samt handel og anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

501.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

16

Reklamebeskyttelse

Ja