FAABORG CARAVAN IMPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jan. 1990
 • CVR 14143335

Virksomheden FAABORG CARAVAN IMPORT ApS befinder sig i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv." og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 25. januar 1990 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -100.627 DKK, mens den i 2021 var på 39.689 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -80.096 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-80’ DKK

-398%

Egenkapital

130’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-103’ DKK

-395%

Årets resultat

2022-80.096 DKK
202126.854 DKK
202022.487 DKK
20193.396 DKK
201856.983 DKK
20171.974 DKK
201611.913 DKK
20158.551 DKK
20142.303 DKK
2013-84.461 DKK
201232.920 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-55 %

-548%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

183’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

-101’ DKK

-354%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -101’
  -
  -
  -
  -101’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -103’
  -
  -103’
  -23’
  -80’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  15’
  27’
  -
  183’
  125’
  5’
  -
  -
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  32’
  -
  52’
  183’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FAABORG CARAVAN IMPORT ApS 25.01.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Telemarken 1 · DK-5600 Faaborg 01.01.2007
Telemarken 1 · DK-5600 Faaborg 25.01.1990 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 01.01.2008
501030 Engros- og detailhandel med campingvogne mv. 25.01.1990 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-12 12.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.05.1997
90.000 DKK 26.03.1990 24.05.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 12.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Blom Nielsen 30.05.2011
Aage Nielsen 25.01.1990
Jørgen Anders Søndergård Nielsen 25.01.1990 22.09.1992

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Blom Nielsen 09.06.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FAABORG CARAVAN IMPORT ApS

Telemarken 1
5600 Faaborg

CVR

14143335

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 1990

P-nummer

1000688073

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

451910
Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel med campingvogne, telte og lignende fritidsudstyr og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

90.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej