J. HARTMANN AUTOGUMMI ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 1. sep. 1989
 • CVR 13873933

Virksomheden J. HARTMANN AUTOGUMMI ApS befinder sig i branchen "Dækservice" og har adresse i Sorø. De blev etableret i 1. september 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 874.576 DKK, mens den i 2015 var på 1.916.113 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 349.292 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

349’ DKK

0%

Egenkapital

1.326’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

357’ DKK

0%

Årets resultat

2016349.292 DKK
2015-228.166 DKK
2014-238.873 DKK
201368.860 DKK
2012803.375 DKK

Likviditetsgrad

146 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

0%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

28 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.726’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

875’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.726’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  875’
  -940’
  -534’
  -
  468’
  13’
  -
  -
  13’
  357’
  -
  357’
  -
  349’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  42’
  39’
  4.468’
  4.726’
  4.726’
  125’
  201’
  1.000’
  -
  1.326’
  -
  1.326’
  164’
  164’
  -
  -
  -
  -
  -
  3.205’
  -
  -
  -122’
  -
  31’
  3.236’
  4.726’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. HARTMANN AUTOGUMMI ApS 01.09.1989 01.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bjernedevej 39 · DK-4180 Sorø 01.01.2007 01.06.2017
Bjernedevej 39 · DK-4180 Sorø 01.09.1989 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
452040 Dækservice 01.01.2008 01.06.2017
502060 Dækservice 01.09.1989 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1996-12-31 31.12.1996 01.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.12.1996 01.06.2017
80.000 DKK 31.10.1989 30.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.12.1996 01.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Louise Hartmann Mosegaard 13.10.2016 01.06.2017
Jens Hartmann 01.09.1989 13.10.2016
Jens Hartmann 01.09.1989 13.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. HARTMANN AUTOGUMMI ApS

Bjernedevej 39
4180 Sorø

CVR

13873933

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 1989

P-nummer

1000639958

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452040
Dækservice

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med autogummi og monteringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-