VAM A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 21. dec. 1989
 • CVR 13760381

Virksomheden VAM A/S befinder sig i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker" og har adresse i Auning. De blev etableret i 21. december 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 101.551.002 DKK, mens den i 2019 var på 92.385.056 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.916.750 DKK.

Medarbejderstaben består af 187 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Brøndum. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thomas Villum Folmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.917’ DKK

+20%

Egenkapital

45.232’ DKK

-1%

Omsætning

271.815’ DKK

+19%

Resultat før skat

5.037’ DKK

+24%

Årets resultat

20203.916.750 DKK
20193.267.559 DKK
20189.016.118 DKK
20176.952.617 DKK
201610.091.830 DKK
20157.717.917 DKK
201411.347.129 DKK
20138.870.232 DKK

Likviditetsgrad

138 %

+18%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+59%
Svag

Soliditetsgrad

40 %

-3%
God

Overskudsgrad

2 %

+36%
Svag

Balance

111.963’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

101.551’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

59.244’ DKK

+6%

Tilgodehavende

72.571’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  271.815’
  101.551’
  -81.328’
  -15.159’
  170.607’
  5.064’
  456’
  -482’
  -2’
  -28’
  5.037’
  -
  5.037’
  -1.120’
  3.917’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  1.162’
  -
  -
  35.604’
  3.357’
  -
  380’
  3.787’
  39.392’
  144’
  52.080’
  5.324’
  695’
  23’
  72.571’
  111.963’
  500’
  44.175’
  -
  557’
  45.232’
  -
  45.232’
  368’
  7.487’
  -
  -
  -
  6.637’
  6.637’
  245’
  -
  10.343’
  1.767’
  16.951’
  18.756’
  52.606’
  111.963’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VAM A/S 21.12.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Limevej 5 · DK-8963 Auning 08.11.2011
Limevej 5 · DK-8963 Auning 21.12.1989 07.11.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
422100 Anlæg af ledningsnet til væsker 01.01.2014
422000 Anlæg af ledningsnet 01.01.2008 31.12.2013
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 21.12.1989 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-14 14.03.2019
2015-03-06 06.03.2015 13.03.2019
2014-05-28 28.05.2014 05.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 31.05.1996
300.000 DKK 03.01.1990 30.05.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 20.03.2019
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse. 28.05.2014 19.03.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Paul Busk Jensen 19.03.2018
Thomas Mogensen 19.03.2018
Henning Millard 19.09.2006 19.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jens Brøndum 25.06.2018
Allan Hougaard 25.06.2018
Benny Kristensen 18.06.2007 25.06.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Birch Sørensen 01.01.2019
Flemming Sørensen 01.01.2019
Kristian Birch Pedersen 01.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Mogensen 21.12.1989
Søren Birch Rasmussen 21.12.1989
Flemming Sørensen 21.12.1989 31.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VAM A/S

Limevej 5
8963 Auning

CVR

13760381

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21. december 1989

P-nummer

1000620488

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • PEDER K. KNUDSENS EFTF. A/S

Branchekode

422100
Anlæg af ledningsnet til væsker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86492300

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som entreprenør i byggebranchen, herunder hovedentrepriser, og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

187

Reklamebeskyttelse

Nej