FONDEN DESTINATION EAST GREENLAND

UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • EFO
 • Etableret 1. mar. 2010
 • CVR 12579829

Virksomheden FONDEN DESTINATION EAST GREENLAND befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i Tasiilaq. De blev etableret i 1. marts 2010 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 580.392 DKK, mens den i 2019 var på 1.194.366 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -540.909 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-541’ DKK

< -999%

Egenkapital

982’ DKK

-36%

Omsætning

2.088’ DKK

-39%

Resultat før skat

-

Årets resultat

2020-540.909 DKK
2019-18.121 DKK
2018-273.215 DKK

Likviditetsgrad

435 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-37 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-12%
God

Overskudsgrad

-26 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Balance

1.448’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

580’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

466’ DKK

Tilgodehavende

1.426’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  2.088’
  580’
  -1.127’
  -6’
  -
  -540’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -541’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  22’
  1.000’
  -
  -
  34’
  392’
  1.426’
  1.448’
  300’
  682’
  -
  -
  982’
  -
  982’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  328’
  -
  328’
  1.448’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FONDEN DESTINATION EAST GREENLAND 01.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
undefined · GL-3913 Tasiilaq 01.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 01.03.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-02-05 05.02.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 05.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 28.07.2022
Fonden tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand, af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 05.02.2010 27.07.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mia Johanne Skifte Lynge 03.05.2021 28.07.2022
Mike Georg Nathaniel Nicolaisen 24.02.2020 28.07.2022
Bendt Georg Henning Job Abelsen 24.02.2020 28.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Konkordia Dora Lisbeth Sørensen Gabriel 06.12.2021 28.07.2022
Tuparnaq Julie Margrethe Maqe 01.04.2020 06.12.2021
Ittumanngiiu Jensen Bianco 01.12.2017 30.04.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FONDEN DESTINATION EAST GREENLAND


3913 Tasiilaq

CVR

12579829

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

1. marts 2010

P-nummer

1023203657

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens overordnede formål er at understøtte samt skabe optimale vækstbetingelser for en kulturel bæredygtig turismeudvikling i Østgrønland. Fondens formål er endvidere at udvikle, etablere og midlertidigt drive virksomhed på turismeområdet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-