SERMERSOOQ SEAFOOD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2010
 • CVR 12578563

Virksomheden SERMERSOOQ SEAFOOD ApS befinder sig i branchen "Havfiskeri" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 28. april 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.960.433 DKK, mens den i 2021 var på 2.173.289 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.562.321 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens Peder Kleist.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8.562’ DKK

+223%

Egenkapital

25.646’ DKK

+50%

Omsætning

-

Resultat før skat

11.598’ DKK

+308%

Årets resultat

20228.562.321 DKK
20212.650.913 DKK
20201.660.503 DKK
20194.115.057 DKK

Likviditetsgrad

126 %

-29%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

11 %

+232%
God

Soliditetsgrad

62 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

41.434’ DKK

+48%

Bruttofortjeneste

4.960’ DKK

+128%

Gældsforpligtelser

10.331’ DKK

+41%

Tilgodehavende

7.150’ DKK

+124%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.960’
  -
  -547’
  -
  4.413’
  750’
  -
  6.549’
  7.299’
  11.598’
  -
  11.598’
  -3.035’
  8.562’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.566’
  19.557’
  -
  -
  26.718’
  34.284’
  -
  2.313’
  4.725’
  -
  112’
  7.150’
  41.434’
  125’
  7.187’
  -
  -
  25.646’
  -
  25.646’
  5.457’
  5.457’
  -
  -
  -
  -
  4.650’
  3.400’
  -
  -
  -
  75’
  1.310’
  5.680’
  41.434’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SERMERSOOQ SEAFOOD ApS 28.04.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Tuapannguit 38 · GL-3900 Nuuk 01.05.2018
undefined · GL-3905 Nuussuaq 28.04.2010 30.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
31100 Havfiskeri 28.04.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-04-28 28.04.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.04.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. 28.04.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Hyldgaard Eriksen 01.05.2018
Per Mikkelsen 28.04.2010
Bo Volfred Christensen 28.04.2010

Direktører

Navn Fra Til
Per Mikkelsen 28.04.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SERMERSOOQ SEAFOOD ApS

Tuapannguit 38
3900 Nuuk

CVR

12578563

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2010

P-nummer

1015534253

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

31100
Havfiskeri

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor fiskeri samt forarbejdning og handel med fiskeriprodukter samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja