HÅNDVÆRKER KOLLEGIETS FOND

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 11614094

Virksomheden HÅNDVÆRKER KOLLEGIETS FOND befinder sig i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.096.598 DKK, mens den i 2022 var på 914.360 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.031.029 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Kofoed Petersen. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Benny John Egholm Yssing.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.031’ DKK

+586%

Egenkapital

7.500’ DKK

+87%

Omsætning

2.994’ DKK

+16%

Resultat før skat

2.026’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.031.029 DKK
2022150.291 DKK
2021263.825 DKK
2020225.257 DKK
2019550.771 DKK
2018308.397 DKK
2017434.962 DKK
2016560.148 DKK
2015571.688 DKK
2014526.137 DKK
2013719.109 DKK
2012501.717 DKK

Likviditetsgrad

924 %

+359%
God

Afkastningsgrad

4 %

-16%
Svag

Soliditetsgrad

59 %

+21%
God

Overskudsgrad

19 %

+12%
God

Balance

12.679’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

1.097’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

3.710’ DKK

-11%

Tilgodehavende

7.243’ DKK

+183%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  2.994’
  1.097’
  -352’
  -177’
  -
  567’
  1.801’
  -
  -
  1.801’
  2.026’
  -
  2.026’
  -995’
  1.031’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  267’
  -
  5.436’
  -
  -
  -
  -
  5.436’
  -
  -
  -
  742’
  6.501’
  7.243’
  12.679’
  999’
  1.109’
  -
  -
  7.500’
  -
  7.500’
  1.469’
  1.469’
  2.925’
  -
  -
  -
  2.925’
  -
  -
  -
  -
  465’
  -
  784’
  12.679’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HÅNDVÆRKER KOLLEGIETS FOND 16.10.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Ellemosevej 25 · DK-8370 Hadsten 15.08.2013
Skovvej 30 · DK-8370 Hadsten 01.01.2007 14.08.2013
Skovvej 30 · DK-8370 Hadsten 16.10.1999 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 01.01.2008
552390 Andre faciliteter til korttidsophold 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-08 08.05.2023
2019-12-18 18.12.2019 07.05.2023
2019-06-19 19.06.2019 17.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
999.000 DKK 10.09.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse 11.06.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Rune Raaby Laursen 13.12.2022
Benny John Egholm Yssing 13.12.2022
Peter Rose Nøhr 13.12.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Kofoed Petersen 01.08.2020
Henrik Øelund 09.12.2003 31.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HÅNDVÆRKER KOLLEGIETS FOND

Ellemosevej 25
8370 Hadsten

CVR

11614094

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1000260621

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

552000
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at yde støtte til kollegier til uddannelsessøgende samt at etablere kollegier til uddannelsessøgende med henblik på udlejning. Udlejning skal primært sikre kursister og andre udlejningssøgende på Den Jydske Håndværkerskoles indkvartering. Fonden har endvidere til formål at yde støtte i form af uddelinger til uddannelse og udvikling af Den Jydske Håndværkerskoles elever, lærere og personale samt uddannelsessøgende ved andre institutioner.

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

999.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej