K.F.W. ASKØES EFTF. AF 2006 A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 30. mar. 1987
 • CVR 10765498

Virksomheden K.F.W. ASKØES EFTF. AF 2006 A/S befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i København S. De blev etableret i 30. marts 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -11.700 DKK, mens den i 2020 var på -11.900 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.588 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ib Allan Enevoldsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-1%

Egenkapital

1.732’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

+9%

Årets resultat

202110.588 DKK
202010.688 DKK
201911.623 DKK
201811.163 DKK
201712.479 DKK
201615.242 DKK
201517.721 DKK
201417.636 DKK
201329.611 DKK
201237.975 DKK

Likviditetsgrad

11.661 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.747’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.747’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  27’
  15’
  -
  15’
  -4’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.747’
  -
  -
  1.747’
  1.747’
  2.000’
  -268’
  -
  -
  1.732’
  -
  1.732’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  15’
  1.747’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K.F.W. ASKØES EFTF. AF 2006 A/S 31.01.2006
RAMBØLL KEMIC A/S 14.01.2004 30.01.2006
K.F.W. ASKØE EFTF.. LAURSEN & STAARUP CHRISTENSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S 30.03.1987 13.01.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Hannemanns Allé 23 · DK-2300 København S 10.04.2012
Bredevej 2 · DK-2830 Virum 30.03.1987 09.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 01.01.2008
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder 01.01.2006 31.12.2007
742030 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 01.01.2005 31.12.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-02-15 15.02.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.000.000 DKK 28.06.2004
500.000 DKK 29.11.1996 27.06.2004
300.000 DKK 28.12.1988 28.11.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren. 15.02.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Laurits Peder Schmidt Christensen 10.12.2021
Bo René Pedersen 11.02.2008
Svend Aage Nielsen 31.01.2006 11.02.2008

Direktører

Navn Fra Til
Laurits Peder Schmidt Christensen 10.12.2021
Erik Simonsen 31.01.2006 10.12.2021
Bjarne Steen Knudsen 14.01.2004 31.01.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
RAMBØLL DANMARK A/S 28.06.1993

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas John Rand 30.03.1987
Klavs Munch Koefoed 30.03.1987
Jens-Christian Vinther Schmidt 30.03.1987

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K.F.W. ASKØES EFTF. AF 2006 A/S

Hannemanns Allé 23
2300 København S

CVR

10765498

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30. marts 1987

P-nummer

1005336281

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ramboll@ramboll.dk

Telefon

45743600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb, salg og rådgivning inden for vandforsyningsbranchen, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren.

Registeret kapital

2.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej