SECOND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 1986
 • CVR 10466377

Virksomheden SECOND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. oktober 1986 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.364 DKK, mens den i 2022 var på -5.745 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.382 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-45%

Egenkapital

55’ DKK

-13%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-8’ DKK

-45%

Årets resultat

2023-8.382 DKK
2022-5.770 DKK
2021-4.025 DKK
2020-4.682 DKK
2019-4.014 DKK
2018-2.687 DKK
2017-5.535 DKK
2016-5.434 DKK
2015-6.370 DKK
20141.988 DKK
2013-24.634 DKK
2012-27.181 DKK

Likviditetsgrad

6 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

-17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

262’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  262’
  -
  -147’
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  -
  -
  -
  -
  -
  207’
  262’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SECOND HOLDING ApS 27.02.2004
SECOND HOLDING A/S 06.03.1987 26.02.2004
A/S PSE NR. 2096 01.10.1986 05.03.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Sankt Annæ Plads 13 · DK-1250 København K 11.09.2019
Svanevænget 1 · DK-2100 København Ø 12.12.2018 10.09.2019
Stavangergade 6 · DK-2100 København Ø 19.02.2003 11.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2002 31.12.2007
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 13.05.2000 31.12.2001

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-29 29.02.2024
2013-10-31 31.10.2013 28.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.02.2024
126.000 DKK 18.02.2013 28.02.2024
125.000 DKK 23.06.2004 17.02.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.10.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henning Kruse Petersen 28.10.2012 31.10.2013
Domingo Cuadra 30.06.1998 31.10.2013
Claus Henrik Christiansen 30.06.1998 05.03.2001

Direktører

Navn Fra Til
Anders Ulrik Schrøder 31.10.2013
Jens Peter Anders Falkesgaard 01.10.1986 31.10.2013
John René Frederiksen 01.10.1986 10.04.1990

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philip Leif Hahn-Petersen 01.01.2022
Akira Jens-Frederik Murakami Schroeder 01.01.2022
Kenji Anders Murakami Schroeder 01.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SECOND HOLDING ApS

Sankt Annæ Plads 13
1250 København K

CVR

10466377

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 1986

P-nummer

1000080687

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom, værdipapirer samt industri- og handelsvirksomhed, management- og konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller