DADES A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 11. dec. 1961
 • CVR 10432928

Virksomheden DADES A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 11. december 1961 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren René Kristiansen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Karsten Holst Bork Kristoffersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021-
2020-
2019-
2018-
2017-
2016-
2015-
2014-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DADES A/S 30.10.2000
A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB 11.12.1961 29.10.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kgs. Lyngby 29.01.2018
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kgs. Lyngby 25.01.2018 28.01.2018
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kgs.Lyngby 30.06.2004 24.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2003 31.12.2007
702030 Anden udlejning af boliger 11.12.1961 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-14 14.10.2022
2019-11-20 20.11.2019 13.10.2022
2018-12-12 12.12.2018 19.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
579.735.250 DKK 14.10.2022
622.942.850 DKK 22.11.2016 13.10.2022
518.364.650 DKK 10.07.2015 21.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 06.12.2018
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af næstformanden i forening med den administrerende direktør. 24.10.2017 05.12.2018
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 08.10.2014 23.10.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Barbara Due 12.10.2021
Niels Ulrik Andersson 18.06.2021 29.04.2022
Dorte Krak 02.10.2020 12.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Søren René Kristiansen 30.06.2021
Søren René Kristiansen 01.08.2018 29.06.2021
Kim Nielsen 01.01.2000 27.10.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
DADES A/S 29.04.2022
Novo Holdings A/S 29.04.2022
DADES A/S 29.04.2022 01.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Willumsen 11.12.1961
Karsten Holst Bork Kristoffersen 11.12.1961
Peter Vilhelm Carøe 11.12.1961

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DADES A/S

Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

CVR

10432928

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

11. december 1961

P-nummer

1016528265

Moderselskab

-

Binavne

 • A/S DAROS DISCONTIA
 • A/S DET ALM. DANSKE EJENDOMS SELSKAB
 • AMERIKA PLADS 31 A/S
 • Aarhus Syd Ejendomme A/S
 • BALLERUP CENTRET A/S
 • COMMODORE BOLIGSELSKAB A/S
 • DAROS EJENDOMSINVEST A/S
 • DET DANSKE EJENDOMS SELSKAB AF 1990 A/S
 • DET DANSKE EJENDOMS SELSKAB AF 2005 A/S
 • EJENDOMSSELSKABET ACCUMULUS A/S
 • EJENDOMSSELSKABET GAMMEL KONGEVEJ 60 A/S
 • GETA EJENDOMME A/S
 • HØRSHOLM MIDTPUNKT A/S
 • UTX NR. 14.833 A/S
 • VALORA EJENDOMSAKTIESELSKAB

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45260100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom og drive virksomhed bestående i administration af fast ejendom og andre formuegoder samt finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

579.735.250 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej