TV2/DANMARK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 1986
 • CVR 10413494

Virksomheden TV2/DANMARK A/S befinder sig i branchen "Tv-virksomhed" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 1. juli 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Medarbejderstaben består af 1793 personer, hvor direktionen bl.a. består af Anne Engdal Stig Christensen. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jimmy Maymann- Holler.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-
2021276.600.000 DKK
2020327.600.000 DKK
2019275.000.000 DKK
2018226.300.000 DKK
2017243.400.000 DKK
201678.800.000 DKK
2015145.600.000 DKK
2014171.500.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TV2/DANMARK A/S 07.01.2004
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TV - 2 POSTBOKS 340 01.07.1986 06.01.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Rugårdsvej 25 · DK-5000 Odense C 18.06.2019
Rugårdsvej 25 · DK-5000 Odense C 28.05.2019 17.06.2019
Rugårdsvej 25 · DK-5000 Odense C 03.05.2016 27.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
602000 Tv-virksomhed 01.01.2008
922010 Tv-virksomhed 01.01.2003 31.12.2007
922000 Radio- og tv-virksomhed 01.07.1986 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-04-28 28.04.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
210.000.000 DKK 29.11.2004
200.000.000 DKK 17.12.2003 28.11.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse. 28.04.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Naja Nielsen 18.05.2022
Ane Skytte Leth Hendriksen 21.04.2021
Astrid Søndberg 24.04.2020

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Topholt Larsen 01.12.2019
Flemming John Rasmussen 01.09.2019 11.08.2021
Anne Engdal Stig Christensen 01.08.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Kulturministeriet, Departementet 17.12.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TV2/DANMARK A/S

Rugårdsvej 25
5000 Odense C

CVR

10413494

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 1986

P-nummer

1005309263

Binavne

Branchekode

602000
Tv-virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tv2@tv2.dk

Telefon

65919191

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed, såfremt der er meddelt tilladelse hertil i henhold til kap. 6 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

210.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1793

Reklamebeskyttelse

Nej