HJERNØ VÆRKTØJSFABRIK A/S

UNDER KONKURS
 • A/S
 • Etableret 1. maj 1986
 • CVR 10228395

Virksomheden HJERNØ VÆRKTØJSFABRIK A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af håndværktøj" og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 1. maj 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 21.674.996 DKK, mens den i 2020 var på 37.061.630 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.178.650 DKK.

Medarbejderstaben består af 33 personer, hvor direktionen bl.a. består af Allan Hansen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Klaus Bülow Davidsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13.179’ DKK

< -999%

Egenkapital

7.208’ DKK

-70%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15.288’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-13.178.650 DKK
2020436.585 DKK
20192.063.760 DKK
20184.065.063 DKK
20171.730.976 DKK
20161.155.037 DKK
20151.072.119 DKK
20141.741.113 DKK
20131.120.496 DKK
2012900.584 DKK

Likviditetsgrad

87 %

-35%
Svag

Afkastningsgrad

-28 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

14 %

-69%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

52.708’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

21.675’ DKK

-42%

Gældsforpligtelser

45.500’ DKK

+58%

Tilgodehavende

24.187’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  21.675’
  -32.289’
  -4.026’
  -
  -14.641’
  0
  -648’
  -
  -648’
  -15.288’
  -
  -15.288’
  -2.110’
  -13.179’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  1.172’
  1.172’
  3.102’
  427’
  -
  26.370’
  -
  -
  980’
  980’
  28.521’
  1.238’
  15.890’
  475’
  -
  3.873’
  24.187’
  52.708’
  1.387’
  -1.642’
  -
  -
  7.208’
  -
  7.208’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17.622’
  -
  -
  19’
  -
  2.263’
  13.828’
  27.878’
  52.708’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HJERNØ VÆRKTØJSFABRIK A/S 07.12.2005
HJERNØ MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK A/S 14.11.1989 06.12.2005
MASKINFABRIKKEN HJERNØ ApS 05.07.1988 13.11.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Thulevej 25 · DK-5210 Odense NV 22.11.2017
Hans Egedes Vej 14 · DK-5210 Odense NV 01.05.1986 21.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
257300 Fremstilling af håndværktøj 01.01.2008
295610 Fremstilling af støbeforme 01.05.1986 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-23 23.08.2019
2019-06-17 17.06.2019 22.08.2019
2017-06-16 16.06.2017 16.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.387.302 DKK 23.08.2019
850.000 DKK 03.05.2007 22.08.2019
500.000 DKK 03.04.1997 02.05.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af administrerende direktør alene, af bestyrelsens formand i forening med administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. 11.06.2014 30.03.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Brian Vahlun Jørgensen 22.12.2022
Brian Vahlun Jørgensen 22.12.2022 30.03.2023
Anders Tvegaard 31.12.2021 01.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Allan Hansen 08.03.2021 30.03.2023
Allan Hansen 08.03.2021
Aage Agergaard 15.02.2006 08.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Agergaard 26.01.2017 22.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HJERNØ VÆRKTØJSFABRIK A/S

Thulevej 25
5210 Odense NV

CVR

10228395

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. maj 1986

P-nummer

1000039322

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • EJENDOMSAKTIESELSKABET HANS EGEDES VEJ 14, ODENSE
 • HJERNØ MASKIN- OG VÆRKTØJSFABRIK A/S
 • Hjerno Tool Factory A/S

Branchekode

257300
Fremstilling af håndværktøj

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

invoice@hjerno.com

Telefon

66161240

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikations-, industri- og håndværksvirksomhed, handel, transport, finansiering og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af administrerende direktør alene, af bestyrelsens formand i forening med administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

850.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

33

Reklamebeskyttelse

Ja