SONDEX A/S

OPLØST EFTER FUSION
 • A/S
 • Etableret 20. dec. 1985
 • CVR 10035643

Virksomheden SONDEX A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 20. december 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 10.864.000 DKK, mens den i 2020 var på 52.708.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.282.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 179 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Gaarde Gad. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Torben Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25.282’ DKK

< -999%

Egenkapital

46.014’ DKK

-35%

Omsætning

570.266’ DKK

+13%

Resultat før skat

-32.417’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-25.282.000 DKK
2020108.000 DKK
2019-2.774.000 DKK
2018-38.193.000 DKK
201739.914.000 DKK
201659.202.000 DKK
201564.169.000 DKK
201455.143.000 DKK
201337.691.000 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-36%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

-331%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

-53%
Svag

Overskudsgrad

-7 %

-384%
Ikke tilfredsst.

Balance

482.197’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

10.864’ DKK

-79%

Gældsforpligtelser

424.659’ DKK

+59%

Tilgodehavende

241.975’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  570.266’
  10.864’
  -
  -
  -
  -39.004’
  8.303’
  -
  -
  8.303’
  -32.417’
  -
  -32.417’
  -7.135’
  -25.282’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  239.595’
  -
  -
  -
  627’
  240.222’
  131.239’
  19.984’
  67.807’
  22.945’
  -
  241.975’
  482.197’
  10.000’
  36.014’
  -
  -
  46.014’
  -
  46.014’
  7.521’
  11.524’
  -
  -
  -
  10.278’
  10.278’
  363.411’
  -
  -
  -
  50.970’
  -
  414.381’
  482.197’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SONDEX A/S 20.12.1985 01.09.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Marsvej 5 · DK-6000 Kolding 16.09.2015 01.09.2022
Jernet 9 · DK-6000 Kolding 20.12.1985 15.09.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 01.01.2008 01.09.2022
292320 Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug 01.01.2001 31.12.2007
292310 Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug 20.12.1985 31.12.2000

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-17 17.02.2020 01.09.2022
2016-08-31 31.08.2016 16.02.2020
2010-06-08 08.06.2010 30.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.000.000 DKK 20.09.1995 01.09.2022
300.000 DKK 30.08.1987 19.09.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren. 31.08.2016 01.09.2022
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. 08.06.2010 30.08.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Frank Erik Johansen 20.01.2021
Frank Erik Johansen 20.01.2021 01.09.2022
Thomas Foster-Mortensen 01.03.2018 20.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Frank Erik Johansen 20.01.2021
Frank Erik Johansen 20.01.2021 01.09.2022
Jens Gaarde Gad 17.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Egebæk Have 06.04.2022 01.09.2022
Mads-Peter Clausen 06.04.2022 01.09.2022
Poul Erik Antonisen 06.04.2022 01.09.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SONDEX A/S

Marsvej 5
6000 Kolding

CVR

10035643

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

20. december 1985

P-nummer

1000006884

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

282500
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fabrikation og handel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

179

Reklamebeskyttelse

Nej