Aaron Garrett Morley

Direktørposter 4 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Aaron Garrett Morley

Aaron Garrett Morley startede sin erhvervskarriere i Sigma Investments ApS tilbage i 2017. I dag er Aaron aktiv i 4 virksomheder.

Dags dato er Aaron bl.a. direktor hos MySubscription ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 0 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aaron 4 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Sigma Investments ApS ›

Største overskud

3.204’ DKK Sigma Investments ApS ›

Laveste overskud

-636’ DKK WIREDELTA DENMARK ApS ›

Største egenkapital

3.646’ DKK Sigma Investments ApS ›

Største gæld

1.918’ DKK WIREDELTA DENMARK ApS ›

Direktørposter

MySubscription ApS ›

Direktør

Siden:  28.01.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

Resultat før skat

-

WIREDELTA DENMARK ApS ›

Direktør

Siden:  01.04.2018

Ansatte

4

Datterselskaber

0

+2%

Resultat før skat

517’  DKK

Aaron Morley Holding ApS ›

Adm. direktør

Siden:  03.05.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

+77%

Resultat før skat

87’  DKK

Sigma Investments ApS ›

Direktør

Siden:  30.03.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-5’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Aaron Morley Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  03.05.2017

+77%

Resultat før skat

87’  DKK

Ejerandel

100 %