Aamer Khan

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Aamer Khan

Aamer Khan startede sin erhvervskarriere i Asian's Food Store ApS tilbage i 2020. I dag er Aamer aktiv i 1 virksomhed.

Dags dato er Aamer bl.a. direktor hos Asian's Food Store ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 208.214 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aamer 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Asian's Food Store ApS ›

Største overskud

225’ DKK Asian's Food Store ApS ›

Laveste overskud

208’ DKK Asian's Food Store ApS ›

Største egenkapital

484’ DKK Asian's Food Store ApS ›

Største gæld

1.578’ DKK Asian's Food Store ApS ›

Direktørposter

Asian's Food Store ApS ›

Direktør

Siden:  01.01.2021

Ansatte

6

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

208’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Asian's Food Store ApS ›

Reel ejer

Siden:  11.12.2020

0%

Resultat før skat

267’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret