Aaron Lee Shirazi

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Aaron Lee Shirazi

Aaron Lee Shirazi startede sin erhvervskarriere i Lean Green ApS tilbage i 2018. I dag er Aaron aktiv i 1 virksomhed.

Dags dato er Aaron bl.a. admdir hos Lean Green ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -102.662 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aaron 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Lean Green ApS ›

Største overskud

57’ DKK Lean Green ApS ›

Laveste overskud

-103’ DKK Lean Green ApS ›

Største egenkapital

142’ DKK Lean Green ApS ›

Største gæld

773’ DKK Lean Green ApS ›

Direktørposter

Lean Green ApS ›

Adm. direktør

Siden:  23.12.2018

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-103’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Lean Green ApS ›

Reel ejer

Siden:  23.12.2018

-1%

Resultat før skat

-103’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret