Aage Stevns Hillersborg

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Aage Stevns Hillersborg

Aage Stevns Hillersborg startede sin erhvervskarriere i Catalpa Holding ApS tilbage i 2016. I dag er Aage aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Aage bl.a. admdir hos Catalpa Holding ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 129.527 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Aage 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Catalpa Holding ApS ›

Største overskud

532’ DKK Danish Toy Safety Institute ApS ›

Laveste overskud

87’ DKK Danish Toy Safety Institute ApS ›

Største egenkapital

1.767’ DKK Catalpa Holding ApS ›

Direktørposter

Catalpa Holding ApS ›

Adm. direktør

Siden:  01.07.2016

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

130’  DKK

Danish Toy Safety Institute ApS ›

Adm. direktør

Siden:  01.07.2016

Ansatte

1

Datterselskaber

0

+2%

Resultat før skat

299’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Danish Toy Safety Institute ApS ›

Reel ejer

Siden:  01.07.2016

+2%

Resultat før skat

383’  DKK

Ejerandel

100 %

Catalpa Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  01.07.2016

-1%

Resultat før skat

82’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret