Jan Erling Jessen Knudtzen

Direktørposter 1 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 1 Se alle ›

Oversigt

Om Jan Erling Jessen Knudtzen

Jan Erling Jessen Knudtzen startede sin erhvervskarriere i VL Golf A/S tilbage i 2003. I dag er Jan aktiv i 1 virksomhed.

Dags dato er Jan bl.a. admdir hos Knudtzen Holding ApS, hvor resultatopgørelsen endte på -23.135 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Jan 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

VL Golf A/S ›

Største overskud

256’ DKK VL Golf A/S ›

Laveste overskud

-453’ DKK Auto-Uniq Connect ApS ›

Største egenkapital

65’ DKK VL Golf A/S ›

Største gæld

7.936’ DKK VL Golf A/S ›

Direktørposter

Knudtzen Holding ApS ›

Adm. direktør

Siden:  02.01.2017

Ansatte

-

Datterselskaber

0

-1%

Resultat før skat

-23’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Knudtzen Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  02.01.2017

-1%

Resultat før skat

-23’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret